INVESTERINGSSPARKONTO (ISK)

Allt du behöver veta för att öppna ett konto

 

 

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) är en förhållandevis enkel form att spara i qktier och fonder. Fördelen med detta konto är att du slipper att betala skatt för vinster. Du får istället en schablonbeskattning på det du har på ditt konto.

Du betalar en gång per år en skatt på dina tillgångars värde. Det spelar ingen roll om du går med vinst eller förlust, du måste betala ändå. En fördel med ett investeringssparkonto är att du slipper att deklarera olika affärer du gör på ditt konto. På det sättet är kontot enkelt att använda.

Innan årsskiftet 2011/2012 då investeringssparkontot infördes så betalade man 30 procent i skatt på reavinster. Man kunde också göra avdrag för förluster. Med detta betalar du istället en viss procentsats i skatt oavsett vad du gör för vinster eller förluster. Skillnaden mellan att spara på ett investeringssparkonto och att spara på ett vanligt konto där du sparar i fonder eller ha aktier i en depå, är alltså att du betalar en årlig schablonskatt på sparandet i stället för att betala skatt de gånger du säljer tillgångar med vinst.

Något som man ville uppnå med investeringssparkonto när man införde det vara att främja sparandet. Detta ville man göra genom att göra det möjligt att byta värdepapper utan att man skall behöva betala vinstskatt eller som det också heter reavinstskatt. Genom investeringssparkontot  så fick man också ett attraktivt alternativ till kapitalförsäkringar.

Vem kan öppna?

Ett investeringssparkonto kan bara öppnas av privatpersoner som bor och skattar i Sverige. Det fungerar också att öppna investeringssparkonto för barn och minderåriga personer. Det kan innehas av en omyndig person vilket då gör att barnspar är en möjlighet.

Så öppnar du ett investeringssparkonto (ISK)

Du öppnar ett investeringssparkonto genom din bank. Oftast räcker det med att logga in med ditt bankid. Det tar oftast bara någora minuter att öppna.

Det är gratis att skapa denna typ av konto.

Samuelssons Rapport har ett konto hos både Avanza och Nordnet. Jag kan rekommendera båda.

Här öppnar du ett gratis investeringssparkonto hos Avanza.

Här öppnar du ett gratis investeringssparkonto hos Nordnet.

Avanza

Nordnet

När du väl skapat ditt konto så kan du oftast välja mellan många olika fonder och aktier.

Vad kostar det att öppna?

Oftast är kontot gratis. Det finns dock några banker som tar ut avgifter.

Var kan man jämföra vilken aktiemäklare som är billigast?

`Det är viktigt att ha koll på eventuella avgifter. Försök att kontrollera detta innan. Här finns en jämförelsetjänst som är gratis och där du kan kontrollera detta.

Kan ett företag öppna ett investeringssparkonto?

Nej, det går inte att öppna för ett företag.

Kan man öppna ett investeringssparkonto om man är flera personer? Ett samägt investeringssparkonto?

Nej, det går inte att ha ett konto om man är fler än en person. Det går alltså inte att samäga ett sådant konto.

Måste man använda sig av detta konto?

Nej, man behöver naturligtvis inte använda ett investeringssparkonto utan det är helt frivilligt.

Är sparformen säker?

I och med att ett investeringssparkonto omfattas av den svenska insättningsgarantin och investerarskyddet så är det en trygg sparform. Om du kommer att förlora pengar eller inte har dock inget att gör med ett investeringssparkonto utan med det du köper. Läs mer på Riksgäldens webbplats om detta.

Så fungerar kontot

Du öppnar kontot hos en bank. På kontot kan du göra värdepappersaffärer utan att du behöva deklarera varje affär för sig när du gjort en försäljning. Kontot kan, som jag skrivit om ovan, bara ägas av en person: du kan med andra ord inte samäga det med något annan. Det gäller både privatpersoner och företag.

investeringssparkontot

Kan jag ha mer än ett investeringssparkonto?

Ja, du det finns ingen begränsning för hur många investeringssparkonton du kan ha. Det är heller inget problem med att äga en ”vanlig” depå och ett investeringssparkonto samtidigt.

Vilka tillgångar kan jag spara på det?

I ett investeringssparkonto så kan man spara både i fonder och i andra värdepapper. Du kan också ha kontanter på kontot. Exempel på värdepapper som man kan ha är aktier, fonder, ETF’er, warranter och aktieindexobligationer.

Det enda krav som finns är att ditt värdepapper måste vara finns för handel på en reglerad börs (marknad) inom EU/EES eller på en motsvarande marknad utanför EES, eller handelsplattform.

Kan jag föra över tillgångar från en kapitalförsäkring?

Nej, det går inte.

Vad gäller vid dödsfall?

Om någon skulle dö så gäller vanliga arvsregler. Vill du att ett investeringssparkonto ska tillfalla en specifik person behöver det anges i testamente.

Kan jag föra över mitt nuvarande sparande till ett investeringssparkonto?

Ja, du kan föra över aktier och andra värdepapper som du redan äger till denna typ av konto. Det räknas dock skattemässigt som en försäljning och som du sedermera måste skatta för. Den skatten ligger för närvarande på 30 procent på vinsten.

Vad betalar man i skatt?

På ett investeringssparkonto så betalar man, som jag redan nämnt ovan, en schablonskatt. Du behöver inte deklarera dina vinster och förluster, du betalar skatt utifrån det totala kontovärdet. Banken har koll på ditt investeringssparkonto och ser till att skatten som ska betalas är synlig på din deklaration.

Du beräknar denna skatt genom att lägga ihop värdet av ditt sparande vid 4 tidpunkter under året. En fjärdedel av summan/kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret plus ett tillägg på 0,75 procentenheter. Schablonintäkten ska vara lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. På det framräknade beloppet, den sk. schabloninkomsten, betalar du sedan 30 procent i skatt. För 2018 är schablonskatten 0,447 procent.

Du behöver inte själv göra beräkningen av kapitalunderlaget, det sköter den bank eller mäklare som du använder.

Måste jag betala skatt om värdet på kontot sjunker?

Ja, du måste betala skatt om värdet sjunker på ditt investeringssparkonto. Det är något som du inte slipper.

ISK

Vilka avgifter finns på ett investeringssparkonto?

Utöver redan nämnda skatten så kan det tillkomma en del avgifter. Ditt Investeringssparkonto är de flesta gånger fri från kostnad. Det finns dock andra avgifter som du inte slipper undan. Sparar du i fonder så tar fondbolagen nästan alltid ut en förvaltningsavgift. Det finns några få undantag såsom Avanzas fond Avanza Zero. Det finns några fler avgiftsfriga men dom är inte många. En annan avgift som du nästan alltid måste betala om du handlar med aktier och värdepapper är courtage vid köp och försäljning.

Vad är skillnaden mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring?

Ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring är ganska lika i sin utformning men det finns en del saker som skiljer dom åt. De viktigaste skillnaderna mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring är:

 1. Kapitalförsäkringarna innehåller alltid ett försäkringsmoment och tillgångarna i försäkringen ägs av ett försäkringsbolag.
 2. Investeringssparkontot är inte någon försäkring och värdepappren som förvaras på kontot ägs direkt av kontoinnehavaren.
 3. För en kapitalförsäkring är skatten en definitiv källskatt som beräknas separat utan koppling till andra inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital. Den schablonmässiga avkastningen på en kapitalförsäkring kan därför inte kvittas mot förluster och utgifter i kapital.
 4. Ett investeringssparkonto kan tillhandahållas av kreditinstitut och värdepappersbolag, men inte av försäkringsbolag.
 5. Kapitalförsäkringarna beskattas enligt lag om avkastningsskatt på pensionsmedel medan investeringssparkontot beskattas enligt inkomstskattelagen.
 6. Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto är skyddat, upp till ett visst belopp, av insättningsgarantin och investerarskyddet.
 7. Den schablonmässiga avkastningen kan kvittas mot förluster och utgifter i kapital.
 8. Kapitalunderlaget räknas inte ut på samma sätt som för en kapitalförsäkring.

Har man någon insättningsgaranti eller investerarskydd?

Investeringssparkontot omfattas av investerarskyddet och den statliga insättningsgarantin. Insättningsgarantin innebär att man som kund har rätt att till ersättning för ditt totala sparande hos oss med ett belopp som motsvarar högst 950 000 SEK. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Insättningsgarantin är en statlig garanti som gör att du får tillbaka pengar du har på ditt bankkonto motsvarande maximalt 100 000 euro (950 000 SEK) om banken eller finansinstitutet skulle gå i konkurs. Investerarskyddet innebär att staten skyddar dina värdepapper upp till ett värde av 250 000 kronor om banken eller värdepappersbolaget skulle gå i konkurs.

Hur ser ett exempel ut på hur schablonskatten beräknas?

Om du börjar med att månadsspara 2000 kronor i månaden. Detta blir detsamma som 1200 kronor per år. I detta exempel så bortser vi från en eventuell värdeökning eller värdeminskning.

Värde – ingång av kvartal 1 0 kr
Värde – ingång av kvartal 2 6000 kr
Värde – ingång av kvartal 3 12000 kr
Värde – ingång av kvartal 4 18000 kr
Insättningar under året 24000 kr
Summa värde och insättningar 24000kr

Underlaget räknas fram till en fjärdedel av årets totala värde. Detta är i vårt exempel 6000 kronor. Alltså 24000 dividerat med 4 = 6000. Om vi antar att statslåneräntan i slutet av november föregående år var 1 procent. Då blir schablonintäkten 60 kronor (6000 kr x 1 %). Skatten blir då 30% av detta vilket blir  18kronor. Schablonintäkten på 60 kronor förtrycks i deklarationen.

Kan man ha samma konto för sparande och aktieplaceringar?

Ja, man kan spara pengar och investera i aktier i smma konto. Du behöver alltså inte öppna ett separat sparkonto för sparande och ett för att köpa aktier eller fonder med. Ett investeringssparkonto kan hantera i stort sett allt som har med sparande och placeringar att göra. Dock ej olika

Kan jag öppna ett investeringssparkonto till mitt barn?

Ja, omyndiga får ha ett investeringssparkonto. Däremot kan det finnas andra (civilrättsliga) regler som innebär att man inte får köpa vissa sorters finansiella instrument för en omyndigs pengar.

Vilka är fördelarna med ett investeringssparkonto?

 • Man slipper reavinstskatt för handel av värdepapper på investeringssparkonto.
 • Man behöver inte betala skatt när man tar ut pengar från investeringssparkonto.
 • Det blir mycket enklare vid deklarationen. Man slipper redovisning av vinster och förluster.
 • Man står med som ägare i ägarlistor vilket innebär att man kan rösta på bolagsstämmor.
 • Man kommer att täckas av den statliga insättningsgarantin. Detta gäller även investerarskyddet. Detta gäller om din bank omfattas av skyddet. Du får då ersättning för upp till 250 000 kronor på dina värdepapper om banken skulle gå i konkurs.

Vilka är nackdelar med ett investeringssparkonto

 • Skatten som du skall betala varierar från år till år.
 • Skatten tas även ut vid en negativ värdeutveckling.
 • Du kan inte dra av förluster på enskilda försäljningar i ett investeringssparkonto. Dom är alltså intee avdragsgilla.
 • Du har oftast mindre att välja på i värdepappersutbud jämfört med en ”vanlig depå”.
 • Vill du föra över ditt sparande från en annan depå eller sparande så kommer du vara tvungen att betala reavinstskatt.
 • Det finns endast för privatpersoner.

Måste man deklarera med ett investeringssparkonto?

När du sparar på ett investeringssparkonto slipper du att deklarera dina vinster och förluster. Istället gör SKV jobbet åt dig! När det är dags räknar vi ut din schablonintäkt och skickar in det till Skatteverket. Det betyder att alla uppgifter är förtryckta direkt i din deklaration, smidigt och enkelt.
investeringssparkonto

investeringssparkonto

Har man rösträtt vid årsstämman om man har ett investeringssparkonto?

När du har aktier på ett investeringssparkonto får du möjlighet att vara med och påverka bolagets framtid genom att delta och rösta på bolagsstämmor. Du har alltså rösträtt för de aktier du äger på ett investeringssparkonto, till skillnad från andra schablonbeskattade konton som t ex Kapitalförsäkring.
 

Kan man handla med terminer, optioner eller derivat på ett investeringssparkonto?

Ja, man kan oftast handla med terminer, optioner och derivat på ett investeringsparkonto hos de stora mäklarna. Man måste dock fylla i en del extrapapper för detta. Banker och mäklare har också rätten att säga nej till vissa värdepapperstyper (som terminer, optioner eller derivat) även om dessa skulle vara tillåtna enligt lagen. Kontrollera med den bank eller mäklare som du vill använda vad det är som gäller?

Kan jag handla med onoterade aktier på ett investeringssparkonto?

Nej, onoterade aktier handlas inte på en reglerad marknad och får därför inte ägas i ett investeringssparkonto.

Belåna dina värdepapper i ett investeringssparkonto?

Om du har ett investeringssparkonto kan man oftast koppla ett kreditkonto till det. Innehaven fungerar då som säkerhet och ger dig ett kreditutrymme som grundar sig på belåningsvärdet för dina värdepappersinnehav. Här kan du läsa mer om hur belåningen på en ISK fungerar hos Avanza.

Får man en kontrolluppgift på schablonintäkten på investeringssparkontot till deklarationen?

Ja, din bank, värdepappersbolag eller mäklare ska räkna ut schablonintäkten och lämna kontrolluppgift till Skatteverket för ditt investeringssparkonto.

Kan jag spara åt någon annan i ett investeringssparkonto?

Nej, du kan inte öppna ett investeringssparkonto åt någon annan, men du kan själv öppna flera konton och välja vem eller vad du vill spara till. Det är dock alltid du som legalt äger kontot/kontona.

Vem väljer fonder eller aktier åt mig i ett investeringssparkonto?

Det gör du naturligvis själv. Du är själv ansvarig för vad du skall välja och du måste själv stå för eventuella förluster. Är du osäker så finner du några väl beprövade aktiestrategier här. Här hittar du resultaten sedan 2008. Här finner du aktieportföljer väl lämpade för ett investeringssparkonto.

Samuelsson Rapports småbolagsportfölj

Samuelsson Rapports småbolagsportfölj

Summering – investeringssparkonto

Investeringssparkonto är ett bra konto om du vill spara i aktier och fonder. Du kan sälja när du vill och även hur ofta du vill. Istället för att betala skatt på din vinst så betalar du istället en schablonskatt årligen. Personligen så tycker jag att ett investeringssparkonto är det bästa kontot om man vill handla med aktier och fonder.