Jag vill veta mer om utbildningen

Skriv även kort några rader om din tradingbakgrund.

Är du ny eller har du någon erfarenhet sedan tidigare?

Vad är ditt mål med den din trading och vad anser du att du saknar för att lyckas?