Jämför elavtal

Jämför elavtal. Alla har vi elatval och visst kan dom vara komplicerade ibland. Faktum är att det finns mycket pengar att spara om du jämför elavtal mot varandra för att se vad du betalar idag och vad det är du verkligen betalar för. Vi går igenom hur elavtalen är uppbyggda, hur prissättningen går till och vad man bör tänka på när man ser över sitt elavtal. Vi tittar också på vilka trender som existerar på elmarknaden, gällande miljösmarta val av el, etc.


Jämför elavtal – Olika typer av bindningstid på elavtal

Precis som med bolåneräntor så kan elpris vara rörligt eller bindas upp på exempelvis årsbasis. Här gäller det att titta på elpriset och försöka se vart det rör sig på lite längre sikt. Men framförallt handlar det om vad man är för typ av person. Gillar man att ha kontroll och vill undvika överraskningar så är fast elpris att rekommendera. Här gäller det att sätta sig in i hur elmarknaden ser ut och vad det är som påverkar priserna. Om man skaffar sig en bra uppfattning och en förståelse för hur allting hänger ihop så kan man göra smarta val och tjäna pengar.

Jämför elavtal – Rörligt elpris

Det rörliga elpriset varierar på daglig basis och sätts enligt den dagliga kursen på elbörsen. Men med påslag naturligtvis från elbolaget. Faktorer som kan påverka det dagliga priset är hur stor efterfrågan det är på el just nu, eller om det skett något hinder i produktionen av el, o.s.v.  En varm sommar till exempel har faktiskt en påverkan på elpriserna, som tenderar att stiga. På samma sätt så påverkas elpriset av en kall vinter. Då krävs mer el för uppvärning och när efterfrågan går upp så ökar priserna.

Jämför elavtal – Fast elpris

Alla dessa svängningar i elpriser tast naturligtvis i beaktande när bolagen sätter sina fasta priser. Det fasta elpriset är oftast lite högre än det rörliga. Men här får man ett fast pris per kWh och kan känna sig lugn med att få behålla samma pris under hela bindningstiden. Kanske kan man tycka att familjer idag har nog av oförutsedda utgifter. Bilen kan gå sönder, något kan behöva lagas i huset, osv. Varför då addera en osäkerhetsfaktor till och riskera att få en oförutsedd hög elräkning? Det kan vara skönt att ha lite mer kontroll. När du jämför elavtalens fasta priser, se till att du tittar på samma löptid.

Jämför elavtal

Jämför elavtal

Jämför elavtal – Mixat

Precis som med jämförelsen med bolån så kan man mixa sin elhandel och ha en viss del rörligt och en viss del fast. Det kan vara en trygghet att ha en viss del fast för att inte behöva drabbas alltför hårt om det blir kraftiga svängningar i elpriset. Här handlar det dock om tidsperioder. Man kan till exempel ha fast elpris under vintern, då generellt svängningarna är större, för att sedan övergå till rörligt på sommaren. Kanske har man också mer utrymme i sin egen ekonomi att betala för svängningar i elpriset under vintern. På sommaren vill man använda sina semesterpengar till att göra resor och aktiviteter, inte till att betala elräkningen.

Jämför elavtal – Prova-på-pris

Ett prova-på-pris är det pris som elbolagen använder för att locka till sig nya kunder. Detta pris erbjuds du ofta om du jämför elavtal. Bolagen är inte dumma och dom vet att kunder generellt inte byter elbolag speciellt ofta. Så om man lyckas locka till sig en ny kund så är det mycket värdefullt för elbolagen. När man väl lyckat locka till sig den nya kunden så brukar välkomstpriset försvinna efter ett tag och då sitter man där med ett dyrare elavtal. Ingenting hindrar dock dig som konsument från att byta elavtal ofta, så att dra nytta av så kallade prova-på-priser kan vara gynnsamt många gånger. När du jämför elavtal – håll utkik efter prova-på-priser.

Jämför elavtal – Vad tror du om elpriset på sikt?

Så, vad tror du om elpriset på sikt? Här finns det bra möjligheter för den intresserade att göra sina egna analyser innan man jämför elavtal för att se om det lönar sig att ligga på rörligt pris eller inte. Kanske drar man slutsatsen att risken för att priserna går upp är för stora för att inte ha sitt elpris bundet. Lite längre ned i den här artikeln så går vi igenom hur tillgången på el har utvecklat sig genom åren. Det är sådan information som kan vara till hjälp för dig när du jämför elavtal och när det gäller att öka förståelsen för hur elpriser rör sig så att du på bästa sätt kan ta till dig informationen du får fram när du jämför elavtal

Jämför elavtal – olika elavtal

Det finns riktigt bra jämförelsesajter för elpriser och som jämför elavtal. Men se till att ha klart för dig vilket avtal du har idag innan du jämför elavtal samt om det är rörligt eller fast pris. Det är viktigt när man jämför elavtal att jämföra äpplen med äpplen och inte äpplen med päron. Sajterna ber dig att knappa in ditt postnummer då priserna varierar över landet.

Det finns nämligen fyra olika så kallade elområden i Sverige. Mellan dessa områden kan elpriserna variera och vissa bolag erbjuder inte ens elhandel i vissa områden.

Vi rekommenderar att du sätter dig ned och ser över ditt elavtal. Vad betalar du per år och framförallt hur många kWh förbrukar du?

Jämför elavtal – Skilj mellan elnätsbolag och elhandelsbolag

Ett elnätsbolag är det bolag som äger själva elnätet. Man kan alltså inte byta elnätsbolag, utan där är man så illa tvungen att betala den nätavgift som dom fakturerar. Nätavgiften består oftast av en fast del samt en del som baseras på själva förbrukningen. Elnätsbolagen erbjuder ju dock även elhandel, så vill man ha allt på en och samma faktura så kan man se till att ha samma elnätsbolag som elhandelsbolag.

Men vad är då ett elhandelsbolag? Och vad sysslar dom med? Ett elhandelsbolag är det bolag som köper och säljer el. Dom köper el på elbörsen, lägger på ett påslag och så säljer dom det till dig som kund. Det är här det finns pengar att tjäna. Genom att du jämför elavtal för dessa elhandelsbolag med varandra så kan du hitta tusenlappar att spara – varje år.

Jämför elavtal – Grön el

Allt fler elbolag har på senare tid börjat erbjuda grön el. Än så länge behöver oftast kunden betala extra för detta, men då kan man med gott samvete köra sin mikrovågsugn utan att behöva bekymra sig för att den drivs av el från miljöskadliga elkraftverk. Grön el kommer från vatten-, vind-, och solkraft.

Elhandelsbolagen har börjat locka med grön el, där el köps från elbolag som producerar el genom exempelvis vindkraft. Då kan man sätta en grön stämpel på elen och sälja den som miljövänlig till sina kunder.

Vi människor blir allt mer medvetna om vilken påverkan vi som individer har på miljön. Vår planet är hotad och den globala uppvärmningen blir ett allt mer påtagligt problem för människans långsiktiga överlevnad. Försöker du hitta sätt att själv vara med att påverka? Det finns mycket vi kan göra på individnivå och tillsammans har vi konsumenter en enorm makt. Det kan vara allt från att minska sitt flygande, äta mindre kött och att källsortera. Jämför elavtal så att du kan få bättre information om ditt elbolags miljöpolicy. För det handlar så klart inte bara om att välja grön el. Alla företag har en miljöpåverkan och du som konsument kan med ditt val premiera dom som verkligen är måna om miljön.

När det gäller miljöpåverkan så är det även viktigt att se hela bilden när man jämför elavtal. Vindkraft räcker inte till att försörja hela Sverige med el. Så enkelt är det. Vi behöver kärnkraften. Så är läget just nu, det finns inga alternativ. Tar vi bort kärnkraften så måste den ersättas med något. I dagsläget är det enda alternativet att importera elen. Och då kan det mycket väl bli så att den elen producerats från mindre miljövänliga källor, så som kolkraft.

Konsumtionen av el ökar

Tittar man historiskt under det senaste århundradet så ser man intressanta trender. Fram till 1960-talet så var BNP, räknat i miljarder kronor, mycket högre än elförbrukningen i Sverige, räknat i TWh. I slutet av 60-talet så korsade kurvorna varandra och elkonsumtionen gick förbi BNP.

Jämför elavtal

Bild: BNP och elförbrukningens utveckling.

Så vad var det som hände i slutet på 60-talet? Förmodligen har det dels med industrin att göra. Man började bygga fabriker i större skala. Men även privatpersoner konsumerade mer el genom att köpa TV-apparater och börja använda fler hushållsmaskiner.

Man ser också i graven ovan att BNP och energiförbrukning mer och mer följer varandra. Detta har att göra med att konjunkturen. När vi får lågkonjunktur så drar vi ned på vår konsumtion, industrin bromsar in och vi får ett lägre BNP och en lägre förbrukning.

Men oavsett hur förhållandet mellan konsumtion el och BNP ter sig, så kan vi ganska enkelt konstatera att vår förbrukning ständigt ökar. Vi lever i en värld där tillväxt är själva motorn för att hålla vårt samhälle igång. Tillväxt behövs för att vi ska kunna behålla vår levnadsstandard, så enkelt är det. Därför kommer vår energiförbrukning att fortsätta öka.

Framtiden kommer att behöva andra energikällor. Det forskas en hel del på det här området men än så länge är vi långt ifrån en lösning. Vem vet hur det ser ut om 100 år? Kanske har vi löst problemet då? Den stora svårigheten är att kärnkraften har skapat en sådan enorm tillgång på energi. I dag finns det inte någon energikälla som ens är i närheten av att kunna mäta sig med kärnkraften. Detta har fört med sig att hela vårt samhälle har gjort sig beroende av denna enorma tillgång på energi och nu kan vi inte vara utan den.

Så antingen kommer vi människor alltså att behöva hitta en ny energikälla, eller så får vi fortsätta med kärnkraften, eller så får vi sänka vår levnadsstandard rejält. Det sistnämnda går emot människans natur. Kvar återstår alltså mer kärnkraft eller ny energikällor. Vem vet, kanske kommer vi hitta nya sätt att göra oss av med kärnavfall Det finns visioner om att kunna skicka ut kärnavfallet i rymden för att på så sätt bli av med det. I dagsläget förvaras kärnavfall ofta en bergutrymmen i så kallade slutförvar. Uran har en halveringstid på tusentals år och man kan också fråga sig vilken rätt vi har att lämna sådant avfall till våra kommande generationer?

Vart kommer elen ifrån?

En annan sak som är intressant att titta på när man jämför elavtal och som kan ha stor påverkan på hur elpriset utvecklar sig framöver är elens ursprung. Det pågår en ständig debatt i Sverige gällande kärnkraften och huruvida vi ska ha som ambition att den ska avvecklas eller om vi ska låta den vara.

Fördelarna med kärnkraft är enkla:

  • Möjlighet att producera stora mängder el
  • Litet och hanterbart avfall
  • Inga utsläpp (ingen koldioxid)

Nackdelarna är också enkla:

  • Risker för olyckor med katastrofala följder
  • Avfall som på sikt behöver förvaras under tusentals år

Tittar man på vart vi hämtat vår el från de senaste 40 åren så ser vi att kärnkraftens tillkomst i Sverige hade en stor inverkan på elförsörjningen. Det var ju som vi såg ovan precis runt slutet av 60-talet som elkonsumtionen gick om BNP på vår kurva. Och det var då kärnkraften kom in i bilden.

Jämför elavtal

Bild: Tillförsel av el i Sverige senaste 40 åren.

Så, när man nu som privatperson ska försöka se vad som kommer att hända med det rörliga priset för att i sin tur fatta beslut om man ska ha bundet eller rörligt elpris, så är det bra att sätta sig in kärnkraftsfrågan. Vi ser ju tydligt att om vi plockar bort kärnkraften idag så har vi ett problem. Även om vattenkraft och vindkraft ökat något på senare år så är dessa källor inte ens i närheten av att kunna täcka upp för kärnkraften. Skulle riksdagen besluta att skära ned på kärnkraften så skulle tillgången på el krympa rejält. Och då går självklart priserna på el upp. Då är det bara dom med bundet elpris som kommer jubla.

Prognoser för elpriserna på sikt

Konsumenternas energimarknadsbyrå tillhandahåller oberoende vägledning gällande bland annat elpriser. Dom gör prognoser månadsvis och tittar både på lång och kort sikt. I sina analyser förklarar dom vad det är som påverkar priserna, till exempel om det varit stopp på ett kärnkraftverk eller liknande.

Energimarknadsbyrån prognostiserar också hur svängningarna kommer att se ut på elbörsen under den kommande tiden. Det är sådant som är intressant att titta på när man gör sitt var gällande fast eller rörligt elpris.