SNITTRÄNTOR PÅ BOLÅN – jämför snitträntor för bolån

Jämför snitträntor samt listräntor för bolån hos svenska banker. Aktuella och historiska snittsräntor för olika bindningstider.

 

Vad är snitträntor?

Snitträntor är något som på allvar introducerades i Sverige 2015 i samband med att finansinspektionen började ställa krav på bankerna att öka sin transparens gällande de faktiska räntor som deras kunder erhöll. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad denna nya informationen med snitträntor innebär och hur du kan tjäna pengar genom att förvalta den informationen.

Vad innebär begreppet snitträntor?

Begreppet snitträntor är alltså den genomsnittliga ränta som en given banks kunder betalat under en given period på lån med en given bindningstid. Det är ju så att alla banker har sina listräntor. Det är den ränta du får om du inte förhandlar med banken och om banken inte självmant ger dig en liten rabatt för att du ska känna att du är en speciell kund.

Bankernas listräntor syns överallt och det är dom man oftast tittar på när man ska välja vilken bank man ska lägga sina större lån hos. Det var inte så längesedan som begreppet snitträntor introducerades för svenskarna. Det fanns en ökad oro över att listpriserna var för höga och att bankerna hade för stora marginaler. Snitträntor existerade men var svåra att komma åt. Man visste att det gick att få en betydligt lägre ränta om man var bra på att förhandla. Finansinspektionen efterlyste en ökad transparens. Om kunderna fick en bättre inblick i vad den faktiska räntan var för bankernas kunder så skulle det bli enklare för dom som inte var lika bra på att förhandla att kunna komma närmare likartade villkor. Det var så snitträntor kom in i bilden.

Tidigare hade alltså bankernas faktiska räntor till sina kunder varit hemliga och inte offentliga för övriga kunder. Nu kunde helt plötsligt alla, inklusive de som inte var kunder i banken, se vad den faktiska räntan var hos varje bank. Snitträntornas tid var här

Skillnaden mellan snitträntor och listräntor

Tittar man på skillnaden mellan en banks listräntor och snitträntor så får man en differens. Den differensen kan man använda för att jämföra bankerna mot varandra och på så sätt se vilka banker som erbjuder störst förhandlingsutrymme.

Det blir också enklare att se vilken bank som faktiskt har bäst ränta. Listräntan säger ju inte hela sanningen, men med snitträntorna kommer vi lite närmare sanningen.

På nätet finns det en hel del tjänster där man kan se just snitträntor och jämföra banker med varandra. När man tar ett bolån så är det ju vanligt att man sprider sitt lån på flera smålån med olika löptid. Detta gör man för att inte sitta med en för stor andel av sina lån på 3-månadersräntan, som även om den just nu är mycket låg, även kan svänga kraftigt

Detta skedde ju till exempel i samband med 90-talskrisen, då den rörliga räntan nådde otroliga 500%. De hushåll som inte hade garderat sig och satt med hela sina bolån i rörliga lån, fick ta en rejäl smäll. Många tvingades sälja sina bostäder i panik till priser som var uppåt 40% lägre än anskaffningsvärdet. Än idag finns det svenskar som betalar av på sina lån från den tiden. Så oavsett vilken bank man väljer att lägga sina lån i, så bör man se till att ha en mix med olika löptid på lånen. Det är en trygghet att ha en viss del av lånen bundna på 5 år, till exempel.

snitträntor

snitträntor

Hur kan du använda snitträntor när du förhandlar med din bank?

Nu kommer vi till den intressanta delen. Hur kan du som kund eller blivande kund i en bank dra nytta av den här informationen? Kanske sitter du just nu och tittar efter bolån. Kanske var det just därför du snubblade in på den här sidan om snitträntor. Bolånen är ju ganska speciella på det sättet att det handlar om stora belopp. Här blir varje 10-del av en procent på räntan en stor summa pengar. Många tänker inte på det när man tecknar sitt bolån. Några enheter hit eller dit spelar väl ingen roll? Det spelar roll! Låt oss säga att du lånar två miljoner av banken för att köpa en lägenhet. Vid 2,0% ränta betalar du alltså 40.000 kronor per år i ränta till banken. Vid 2,1% ränta betalar du 42.000 kronor per år. 2000 kronor per år för en ynka tiondel av en procent på räntan.

Vi kan alltså konstatera att varje tiondels procentenhet på räntan är värd att förhandla om. Vad många som ska ta ett bolån inte tänker på är att bolånekunder är bland de mest lönsamma kunder en bank kan ha. Banker har i dagsläget en mycket låg ränta själva. Att låna ut pengar är en bra affär för dom. Har du en ordnad ekonomi och de 15% i kontanter som krävs för ett bolån så kommer bankerna att göra allt för att vinna dig som kund. Det är inte du som kommer med mössan i handen, det är banken.

Tänk på detta när du kommer till mötet med banken. Våga vara tuff och se till att förberett dig väl. Om du sett att den här banken har en stor differens mellan sina listräntor och snitträntor så vet du att dom är benägna att förhandla. Dra till med vad som helst, att din vän är kund i banken och har den här räntan. Eller att du fått den här räntan av en annan bank. Du kommer bli förvånad över vilken effekt det kommer få. Banken kommer förmodligen inledningsvis att hänvisa till att varje kund är unik och att dom erbjuder individuell ränta baserat på inkomst och historik. Det är till viss del sant, men det innebär inte att du inte har något förhandlingsutrymme.

Som vi var inne på tidigare så är bolånekunder en mycket attraktiv kundgrupp för bankerna. Se bara till att boka möten med minst 2-3 banker. Jämför dom mot varandra och förhandla så hårt du kan. Det enda som kan hända är att du får en bättre ränta.

När det gäller listräntor är det dock viktigt att tänka på att det kan vara stora skillnader från bank till bank när man jämför olika löptid på lånen. Vissa banker har stor skillnad mellan listräntor och snitträntor på sina 5-åriga lån, medan vissa uppvisar samma samband med den korta 3-månadersräntan. Det går ju inte att jämföra äpplen och päron, så se till att du jämför snitträntor på rätt sätt.