April 14

John Templeton – 5 råd från finansmannen John Templeton

Last Updated on 14 April, 2022 by Håkan Samuelsson

John Templeton

John Templeton föddes 1912 i Tennessee och var en av 1900-talets mest inflytelserika miljardärer och filantroper. John Templeton höll sig till enkla filosofier när det gällde investeringar, strategier som visade sig vara mycket framgångsrika. Här listar jag fem av de strategier och grundtankar som John Templeton förespråkade.

Investerare
John Templeton
  1. Köp värdepapper som de flesta vill helst sälja. Essensen är att gå mot strömmen, ett råd som tål att upprepas ofta. John Templeton själv har berättat hur han ringde sin mäklare vid andra världskrigets början och sa åt denne att köpa alla värdepapper som sjönk den dagen under en dollar. Av de drygt hundra bolag som han investerade i den dagen, var det endast fyra som inte gav någon avkastning.
  2. Investera för maximerade reella vinster. Detta är möjligtvis det enda målet för investerare över tid och syftar på avkastningen efter skatter och inflation. En investerare måste alltid åtminstone bibehålla köpkraft. Vid en inflationstakt på 2%, Riksbankens mål, kommer en fast portfölj på 1 000 000 kronor endast ha en köpkraft på 820 000 efter tio år räknat från utgångspunktens penningvärde. För att behålla samma köpkraft måste portföljen växa med 22% över tio år för att behålla samma köpkraft. Därför måste den långsiktiga investeraren se till att portföljen växer mer än så under den tiden för att säkra en reell vinst. Utöver detta måste man även beräkna in beskattningen av vinsten menar John Templeton.
  3. För att prestera bättre än genomsnittet, måste du göra något som genomsnittsinvesteraren inte gör. Detta kräver att man håller huvudet kallt och kommer förbi den mänskliga instinkten att följa flocken. Att köpa en viss tillgång när omvärlden är pessimistisk kräver mod, men enligt John Templeton bör man köpa när världen är mest pessimistisk och sälja när optimism toppar.
  4. Var flexibel. Ingen tillgång eller metod varar i evigt. Detta är bra att ha i bakhuvudet. Ett värdepapper eller en fond som presterar bra i år kommer inte nödvändigtvis fortsätta prestera lika väl i framtiden. Något som gjorde John Templeton framgångsrik var att han lyfte blicken över landgränserna och placerade globalt. På 1960-talet var han en av de första att investera i Japan som höll på att återhämta sig efter kriget. Han spenderade mycket tid på efterforskningar och framhöll att “framgång är att ständigt söka svar på nya frågor”.
  5. Lägg fokus på värde, de flesta fokuserar på trender och framtidsutsikter. John Templeton höll sig till fundamental analys av ett värdepappers värde hellre än teknisk analys. Med fundamental analys tittar man uteslutande på ett bolags tillgångar och lönsamhet. Över tid kommer dess totala börsvärde spegla dessa i snitt. Om ett värdepapper verkar billigt gentemot bolagets tillgångar är det värt att överväga ett köp – möjligheten är stor att värdet stiger mer än snittet. Templeton var också noga med att endast investera i transparenta fonder eller värdepapper. Han hade nog inte sprungit efter aktier i Facebook eller Spotify första dagen eftersom det fattas riktig insyn i nya börsintroduktioner.

John Templeton blev mångmiljardär med hjälp av dessa strategier, och han överlevde både den stora depressionen på 30-talet och andra världskriget med råge. Som nästan alla framgångsrika investerare gav John Templeton tillbaka till samhället. Han lämnade efter sig John Templeton Foundation, en filantropisk organisation som stödjer multidisciplinär forskning inom livets stora frågor.

Related Posts

Aktiestinsen – 15 bästa aktietipsen av Lennart Israelsson

Aktiestinsen – 15 bästa aktietipsen av Lennart Israelsson

Christer Gardell Aktieportfölj + 7 tips för att lyckas (Cevian)

Christer Gardell Aktieportfölj + 7 tips för att lyckas (Cevian)

Rune Andersson bästa investeringstips | Aktier och tips

Rune Andersson bästa investeringstips | Aktier och tips

Warren Buffett (Innehav) – Vilka aktier äger Berkshire Hathaway? (Förmögenhet)

Warren Buffett (Innehav) – Vilka aktier äger Berkshire Hathaway? (Förmögenhet)