April 4

John Templeton: Från extrem fattigdom till investeringsgeni

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

John Templeton

John Templeton föddes 1912 i Tennessee och var en av 1900-talets mest inflytelserika miljardärer och filantroper. John Templeton höll sig till enkla filosofier när det gällde investeringar, strategier som visade sig vara mycket framgångsrika. Här listar jag fem av de strategier och grundtankar som John Templeton förespråkade.

  1. Köp värdepapper som de flesta vill helst sälja. Essensen är att gå mot strömmen, ett råd som tål att upprepas ofta. John Templeton själv har berättat hur han ringde sin mäklare vid andra världskrigets början och sa åt denne att köpa alla värdepapper som sjönk den dagen under en dollar. Av de drygt hundra bolag som han investerade i den dagen, var det endast fyra som inte gav någon avkastning.
  2. Investera för maximerade reella vinster. Detta är möjligtvis det enda målet för investerare över tid och syftar på avkastningen efter skatter och inflation. En investerare måste alltid åtminstone bibehålla köpkraft. Vid en inflationstakt på 2%, Riksbankens mål, kommer en fast portfölj på 1 000 000 kronor endast ha en köpkraft på 820 000 efter tio år räknat från utgångspunktens penningvärde. För att behålla samma köpkraft måste portföljen växa med 22% över tio år för att behålla samma köpkraft. Därför måste den långsiktiga investeraren se till att portföljen växer mer än så under den tiden för att säkra en reell vinst. Utöver detta måste man även beräkna in beskattningen av vinsten menar John Templeton.
  3. För att prestera bättre än genomsnittet, måste du göra något som genomsnittsinvesteraren inte gör. Detta kräver att man håller huvudet kallt och kommer förbi den mänskliga instinkten att följa flocken. Att köpa en viss tillgång när omvärlden är pessimistisk kräver mod, men enligt John Templeton bör man köpa när världen är mest pessimistisk och sälja när optimism toppar.
  4. Var flexibel. Ingen tillgång eller metod varar i evigt. Detta är bra att ha i bakhuvudet. Ett värdepapper eller en fond som presterar bra i år kommer inte nödvändigtvis fortsätta prestera lika väl i framtiden. Något som gjorde John Templeton framgångsrik var att han lyfte blicken över landgränserna och placerade globalt. På 1960-talet var han en av de första att investera i Japan som höll på att återhämta sig efter kriget. Han spenderade mycket tid på efterforskningar och framhöll att “framgång är att ständigt söka svar på nya frågor”.
  5. Lägg fokus på värde, de flesta fokuserar på trender och framtidsutsikter. John Templeton höll sig till fundamental analys av ett värdepappers värde hellre än teknisk analys. Med fundamental analys tittar man uteslutande på ett bolags tillgångar och lönsamhet. Över tid kommer dess totala börsvärde spegla dessa i snitt. Om ett värdepapper verkar billigt gentemot bolagets tillgångar är det värt att överväga ett köp – möjligheten är stor att värdet stiger mer än snittet. Templeton var också noga med att endast investera i transparenta fonder eller värdepapper. Han hade nog inte sprungit efter aktier i Facebook eller Spotify första dagen eftersom det fattas riktig insyn i nya börsintroduktioner.

John Templeton blev mångmiljardär med hjälp av dessa strategier, och han överlevde både den stora depressionen på 30-talet och andra världskriget med råge. Som nästan alla framgångsrika investerare gav John Templeton tillbaka till samhället. Han lämnade efter sig John Templeton Foundation, en filantropisk organisation som stödjer multidisciplinär forskning inom livets stora frågor.

FAQ

1. Vem var John Templeton?
John Templeton var en amerikansk företagsledare som investerade sina pengar i nya företag och finansiella innovationer. Han grundade Templeton Growth Fund, som blev den första globala investeringsfonden.

2. Var föddes John Templeton?
John Templeton föddes den 29 november 1912 i Winchester, Tennessee.

3. Vad gjorde John Templeton innan han började investera?
John Templeton arbetade som advokat och advokatbyråchef innan han började investera.

4. Var studerade John Templeton?
John Templeton studerade vid Yale University och Oxford University.

5. Vad gjorde John Templeton för att bli en framgångsrik investerare?
John Templeton började sin investeringskarriär med att investera i branscher som andra investerare undvek. Han letade efter företag som andra missade, men som han trodde skulle växa. Han följde sina egna investeringsregler och lade ner mycket tid och ansträngning för att undersöka lönsamma investeringsmöjligheter.

6. Hur blev John Templeton känd som en framgångsrik investerare?
John Templeton blev känd som en framgångsrik investerare genom att investera i företag som andra investerare missade. Han satsade på lönsamma investeringsmöjligheter som andra passade på att ta del av. Hans investeringar resulterade ofta i stora vinster.

7. Vad gjorde John Templeton för att öka sin förmögenhet?
John Templeton följde sina egna investeringsregler och lade ner mycket tid och ansträngning för att undersöka lönsamma investeringsmöjligheter. Han investerade också i nya företag och finansiella innovationer som han trodde skulle växa. Han tog också stora risker med sin egen förmögenhet för att skapa stora vinster.

8. Vad gjorde John Templeton för att förbättra den finansiella sektorn?
John Templeton grundade Templeton Growth Fund, som blev den första globala investeringsfonden. Han var också med och grundade Templeton College vid Oxford University och skapade Templeton Prize, som är en årlig prisutdelning som uppmärksammar personer som har gett betydelsefulla insatser inom religion.

9. Vad är Templeton Prize?
Templeton Prize är en årlig prisutdelning som uppmärksammar personer som har gett betydelsefulla insatser inom religion. Priset är värt mer än en miljon dollar och har delats ut årligen sedan 1972.

10. Vad är Templeton Growth Fund?
Templeton Growth Fund är den första globala investeringsfonden som grundades av John Templeton. Fonden investerar i aktier, obligationer, fonder, valutor och andra finansiella instrument för att skapa långsiktigt hållbara vinster.

11. Vad är Templeton College vid Oxford University?
Templeton College vid Oxford University är ett college som grundades av John Templeton för att stödja forskning om ekonomi, finans och ledarskap. Collegeet erbjuder även utbildning och mentorskap till studenter som studerar ekonomi och ledarskap.

12. Hur bidrog John Templeton till att stödja filantropi?
John Templeton var en stor filantropisk förespråkare. Han startade Templeton Prize, som är en årlig prisutdelning som uppmärksammar personer som har gett betydelsefulla insatser inom religion. Han donerade också miljontals dollar till välgörenhetsorganisationer.

13. Hur investerade John Templeton sina pengar?
John Templeton investerade sina pengar i nya företag och finansiella innovationer. Han letade efter företag som andra missade, men som han trodde skulle växa. Han investerade också i aktier, obligationer, fonder, valutor och andra finansiella instrument.

14. Vilka företag var John Templeton involverad i?
John Templeton var involverad i många företag, inklusive Templeton Growth Fund, Templeton College vid Oxford University och Templeton Prize.

15. Vilka är några av de investeringsregler som John Templeton följde?
John Templeton följde flera investeringsregler, inklusive att investera i branscher som andra investerare undvek, att investera i företag som andra missade men som han trodde skulle växa, att ta stora risker med sin egen förmögenhet för att skapa stora vinster och att undersöka lönsamma investeringsmöjligheter.

16. När dog John Templeton?
John Templeton dog den 8 juli 2008.

17. Var är John Templeton begravd?
John Templeton är begravd på Mount Hope Cemetery i Winchester, Tennessee.

18. Har John Templeton några eftermäle?
John Templeton har ett eftermäle som en framgångsrik investerare och företagsledare som tog stora risker med sin egen förmögenhet för att skapa stora vinster och som också har gjort stora humanitära bidrag.

19. Varför är John Templeton känd?
John Templeton är känd som en framgångsrik investerare och företagsledare som tog stora risker med sin egen förmögenhet för att skapa stora vinster. Han grundade Templeton Growth Fund, som blev den första globala investeringsfonden, och donerade miljontals dollar till välgörenhetsorganisationer.

20. Varför skapade John Templeton Templeton College vid Oxford University?
John Templeton skapade Templeton College vid Oxford University för att stödja forskning om ekonomi, finans och ledarskap. Collegeet erbjuder även utbildning och mentorskap till studenter som studerar ekonomi och ledarskap.

21. Varför skapade John Templeton Templeton Prize?
John Templeton skapade Templeton Prize för att uppmärksamma personer som har gett betydelsefulla insatser inom religion. Priset är värt mer än en miljon dollar och har delats ut årligen sedan 1972.

22. Vad har John Templeton lärt oss om investeringar?
John Templeton lärde oss att investera i branscher som andra investerare undvek, att investera i företag som andra missade men som han trodde skulle växa, att ta stora risker med sin egen förmögenhet för att skapa stora vinster och att undersöka lönsamma investeringsmöjligheter.

23. Vad gjorde John Templeton för att förbättra samhället?
John Templeton gjorde stora humanitära bidrag och donerade miljontals dollar till välgörenhetsorganisationer. Han grundade också Templeton College vid Oxford University för att stödja forskning om ekonomi, finans och ledarskap.

24. Varför är John Templeton så betydelsefull?
John Templeton är betydelsefull för att han tog stora risker med sin egen förmögenhet för att skapa stora vinster och för att han grundade Templeton Growth Fund, som blev den första globala investeringsfonden. Han donerade också miljontals dollar till välgörenhetsorganisationer och skapade Templeton Prize för att uppmärksamma personer som har gett betydelsefulla insatser inom religion.

25. Vad är John Templetons främsta arv?
John Templetons främsta arv är hans investeringsstrategi, som involverar att investera i branscher som andra investerare undvek, att investera i företag som andra missade men som han trodde skulle växa, att ta stora risker med sin egen förmögenhet för att skapa stora vinster och att undersöka lönsamma investeringsmöjligheter.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Fredrik Lundberg bästa investeringstips | aktietips

Fredrik Lundberg bästa investeringstips | aktietips

Gustaf Douglas – Visste du detta om Latours?

Gustaf Douglas – Visste du detta om Latours?