April 4

Vad betyder joint venture?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Joint venture, vad betyder det? Att bedriva ett joint venture (samriskföretag) är ett att bedriva näringsverksamhet tillsammans med andra. Det kan till exempel vara två eller flera bolag som startar ett bolag tillsammans. Genom att man är flera som delar på bolaget delar man också på riskerna. Liksom då någon väljer att investera i fonder, gör denne detta för att sprida riskerna. Alternativet vore att i stället satsa i aktier.

Flera tillsammans

När någon väljer att investera i ett joint venture är syftet detsamma som med fonder, att sprida riskerna. I stället för att investera i en befintlig fond investerar man flera gemensamt i ett bolag, i värdepapper eller guld. Dessutom, i skillnad till en fondinvestering, kan man då man investerar i ett joint venture välja om man vill delta i styrningen av bolaget eller inte. Det är vanligt att företag går in i ett joint venture är när de vill nå ett mål tillsammans. Sony -Eriksson är ett exempel på två företag som samarbetar på detta sätt för att utveckla mobiltelefoner tillsammans.

Passiv ägare eller finansiär

Man kan välja huruvida man investerar i ett joint venture som finansiär eller som passiv ägare. Den passiva ägaren investerar precis såsom fondspararen investerar i en fond. Den lite mer aktive investorn går in i ett joint venture och tar över rodret i det bolag man valt. Sedan underhåller man sin investering i ett antal mer eller mindre aktiva investeringsbeslut under en längre tid, innan man – förhoppningsvis – avvecklar allt till en viss vinst.

Drag och tag

Den mest kända formen av ett joint venture är ett aktieägaravtal. Och det är just vad ett joint venture är; den enklaste formen av bolag.  Ett avtal mellan flera ägare att under vissa givna förutsättningar agera på ett visst sätt. Under ett aktieägaravtal kommer flera ägare av andelar i ett bolag överens om hur de ska agera under vissa givna situationer. Om aktien går upp t ex 5 enheter, ska alla sälja. Alla kan tvinga den som väljer att låta bli, att sälja (”drag”). Om någon ägare sålde utan att konsultera andra ägare, kan de andra ägarna dessutom tvinga köparen att köpa även deras aktier till samma pris (”tag”).

Olika sorters joint venture

Det finns tre huvudtyper av joint venture. Den första sortens joint venture är när två separata bolag går ihop i en allians. Detta kallas gemensamt styrd verksamhet. Då krävs ingående samarbetsavtal som reglerar hur alliansen ska fungera. Den andra huvudtypen av joint venture kallas för gemensamma tillgångar. Då samäger de olika företagen alla resurserna. Den tredje och vanligaste formen av joint venture är att två eller flera företag startar ett nytt bolag där alla äger en del vardera. Då delar de olika bolagen på beslutsfattandet, riskerna och vinsterna.

Joint venture, delad risk

När flera företag bestämmer sig för att samarbeta mot ett gemensamt mål går de in ett joint venture. Det kan vara ett företag som bara går in med kapital i ett annat företag men inte vill vara med och styra, bara dela på vinsten. Det kan också vara flera företag som tillsammans startar ett nytt gemensamt bolag med ett gemensamt mål. Under alla omständigheter handlar det om att dela på riskerna och vinsterna.

Vad betyder diarienummer? – Allt du behöver veta om diarienummer

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)