Kan ett företag öppna ett investeringssparkonto?

Nej, en ISK går inte att öppna för ett företag.

Investeringssparkonto (ISK) är en enkel sparform där man kan spara i bland annat aktier och fonder. Du slipper att betala skatt för eventuella vinster. Du får istället för detta en schablonbeskattning på det du har på ditt konto. Du betalar en gång per år en skatt på dina tillgångars värde. Det spelar ingen roll om du går med vinst eller förlust, du måste betala ändå. En fördel med ISK är att du slipper att deklarera olika affärer du gör på ditt konto. På det sättet är investeringssparkonto enkelt att använda.

Vem kan öppna en ISK?

Ett ISK kan bara öppnas av privatpersoner som bor och skattar i Sverige. Det fungerar också attt öppna ett ISK för barn och minderåriga personer. Ett investeringssparkonto kan alltså innehas av en omyndig person vilket då gör att barnspar är en möjlighet.

Kan ett företag öppna ett investeringssparkonto?

Kan ett företag öppna ett investeringssparkonto?

 

Leave a Reply