Kanadensiska månadsutdelare

Här är en lista med kanadensiska månadsutdelare från Kanada (och USA). Vill man ha utdelning portionerad jämnt över hela året så är detta en bra lista. Det är inte nödvändigtvis de bästa amerikanska eller kanadensiska utdelningsaktierna men en bra lista för din utdelningsportfölj om du vill ha en jämn inkomst över året med månadsutdelare. I Sverige lämnas utdelningen vanligtvis en gång per år men vissa bolag har börjat dela upp utdelningen halvårsvis och börsens preferensaktier ger normalt utdelning kvartalsvis.

Kvartalsvis är sedan länge för övrigt tradition bland kanadensiska och amerikanska utdelningsaktier. Här är en lista med amerikanska och kanadensiska utdelningaktier som också är månadsutdelare. Dubbelkolla alltid bolagen så att dom inte har ändrat någon policy med sin utdelning från månadsutdelare till något annat. Dessa utdelningsaktier är inte bara utdelningsaktier från USA utan även från Kanada. Så listan nedan har bolag från båda länderna.

Kanadensiska utdelningsaktier har historiskt gett bra avkastning. En professor vid namn Kenneth French studerade olika aktiestrategier globalt och hans siffror visar att utdelningsaktierna varit särskilt bra i Kanada. I en studie sorterade professor franska kanadensiska aktier genom utdelningsavkastning i slutet av december och lade dem i tre portföljer.

Den första portföljen innehöll 30 procent av aktierna med högsta avkastning och den andra innehöll 30 procent av aktierna med de lägsta avkastningarna. Den slutliga portföljens spårade aktier som inte betalade utdelning. Portföljerna följdes i ett år och sedan upprepades processen.

I en studie gick professorn igenom kanadensiska utdelningsaktier i slutet av december och lade dem i tre portföljer. Den första portföljen innehöll 30 procent av aktierna med högsta direktavkastningen och den andra innehöll 30 procent av aktierna med de lägsta direktavkastningarna. Den sista portföljens hade aktier som inte betalade utdelning alls. Portföljerna följdes i ett år och sedan upprepades processen.

Diagramet nedan visar tillväxten i varje portfölj tillsammans med den kanadensiska aktiemarknaden i stort. De aktier med högst direktavkastning avkastade i genomsnitt 4,0 procentenheter mer per år från 1977 till slutet av 2017. De aktier med lägst direktavkastning underpresterade 0,7 procentenhet per år under samma period.

Kanadensiska månadsutdelare

Kanadensiska månadsutdelare