kapitalbalans

Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Kapitalbalans är ett ord som används inom makroekonomi och nationalekonomi. Kapitalbalans är en del av den så kallade betalningsbalansen. Denna omfattas av bland annat EU-bidrag, patent, gåvor och arv.
Kapitalbalans består i huvudsak av två saker: kapitaltransfereringar samt överlåtelse av rättigheter och så vidare.
Kapitalbalans är enkelt uttryckt skillnaden mellan ett lands ränteinkomster och ränteutgifter.
Innan 1997 så kallades den finansiella balansen också kapitalbalans.
Kapitalbalans betyder på engelska capital account.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter