April 4

Kapitalbalans, vad är det? – definition och förklaring av kapitalbalanser

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kapitalbalans är ett ord som används inom makroekonomi och nationalekonomi. Kapitalbalans är en del av den så kallade betalningsbalansen. Denna omfattas av bland annat EU-bidrag, patent, gåvor och arv.
Kapitalbalans består i huvudsak av två saker: kapitaltransfereringar samt överlåtelse av rättigheter och så vidare.
Kapitalbalans är enkelt uttryckt skillnaden mellan ett lands ränteinkomster och ränteutgifter.
Innan 1997 så kallades den finansiella balansen också kapitalbalans.
Kapitalbalans betyder på engelska capital account.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan