November 6

Kapitalbalans, vad är det? – definition och förklaring av kapitalbalanser

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Kapitalbalans är ett ord som används inom makroekonomi och nationalekonomi. Kapitalbalans är en del av den så kallade betalningsbalansen. Denna omfattas av bland annat EU-bidrag, patent, gåvor och arv.
Kapitalbalans består i huvudsak av två saker: kapitaltransfereringar samt överlåtelse av rättigheter och så vidare.
Kapitalbalans är enkelt uttryckt skillnaden mellan ett lands ränteinkomster och ränteutgifter.
Innan 1997 så kallades den finansiella balansen också kapitalbalans.
Kapitalbalans betyder på engelska capital account.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)