0
was successfully added to your cart.

Varukorg

Kapitalförsäkring vs investeringssparkonto

Kapitalförsäkring vs investeringssparkonto är den stora frågan? Att maximera sparandet i termer av att reducera skatten är ett viktigt steg för att få ut den fulla potentialen ur en aktieportfölj. Men vad är egentligen det bästa kontot att välja? I denna artikel ställer vi de två mot varandra, Kapitalförsäkring vs Investeringssparkonto. Läs vidare för att se vad som är potentiella för och nackdelar med de båda typerna av värdepappersdepå.

Försäkringsbolaget äger aktierna

En signifikant skillnad mellan de båda värdepappersdepåerna är vem som är ägare till tillgångarna. Det är lätt att felaktigt göra antagandet att man som innehavare av en kapitalförsäkring är den registrerade ägaren av aktierna. Detta är dessvärre inte fallet, utan det är försäkringsbolaget som utåt sett är ägaren. Givetvis finns det ett avtal mellan kapitalförsäkringens innehavare och försäkringsbolaget som säkerställer att investeraren faktiskt har rätt till värdepapperna.

Dessvärre har denna struktur en inverkan på investerarens möjlighet att rösta på bolagsstämman. Eftersom försäkringsbolaget är den registrerade ägaren har investeraren ingen rösträtt. Detta har som vi tidigare nämnt ofta ingen faktisk inverkan på aktieägandet. Anledningen är att det krävs en stor andel aktier för att ha en signifikant inverkan på bolaget med hjälp av rösträtten.

Kapitalförsäkring vs investeringssparkonto

Kapitalförsäkring vs investeringssparkonto

Utländska aktier och skatteåterbäring

Om man som investerare inkluderar utländska värdepapper i sin aktieportfölj har man rätt att delvis få tillbaka skatt från aktieutdelning. Administrationen av skatteåterbäringen sker per automatik i en kapitalförsäkring. I ett investeringssparkonto måste den enskilda investeraren själv begära att skatteverket återbetalar det berättigade beloppet. Således kan det upplevas vara smidigare att äga aktier via en kapitalförsäkring om portföljen utgörs av aktier noterade utomlands.

Investeringssparkonto begränsar IPO handel

Att köpa aktier i företag som just blir börsnoterade kan vara problematiskt via ett Investeringssparkonto. Detta gäller endast om företaget säljer andelar mer än 30 dagar före de noteras på börsen. Anledningen är att lagstiftningen fastställt att Investeringssparkonto bara får innehålla noterade värdepapper samt aktier som noteras inom 30 dagar.

Beräkning av skatt

En liten skillnad när man jämför kapitalförsäkring vs Investeringssparkonto är vilken lag som styr skatten. Beskattningen av de båda kontotyperna baseras på ett schablonbelopp. Ett investeringssparkonto beskattas baserat på kapitalunderlaget och statslåneräntan. För mer detaljer kring beskattningen, se inkomstskattelagen. För en kapitalförsäkring gäller samma sak. Det är statslåneräntan samt kapitalunderlaget som utgör basen för schablonbeskattningen. Men istället för att styras av inkomstskattelagen är det istället Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel som bestämmer skattesatsen.

Insättningsgarantin

Ytterligare en stor skillnad återfinns i skyddet från insättningsgarantin. Till följd av att en kapitalförsäkring är en försäkring och ägs av ett försäkringsbolag omfattar inte insättningsgarantin tillgångarna. Ett investeringssparkonto ägs av investeraren själv hos en bank och är därför skyddat både av investerarskyddet och insättningsgarantin. Mer information om insättningsgarantin återfinns hos Riksgälden.

Summering

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns både för och nackdelar när man ställer kapitalförsäkring vs Investeringssparkonto. Om en investerare vill delta i vid börsnoteringar och skyddas av insättningsgarantin föredras ett Investeringssparkonto. Men enkel administration föredras kan kapitalförsäkringen vara ett bättre alternativ. För att veta vilken variant av aktiedepå som är bäst för dig som individ är det bäst att fråga en jurist eller annan sakkunnig.