January 21

Kapitalinkomstskatt, vad är det? – definition och förklaring av kapitalinkomstskatter

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Kapitalinkomstskatt

Kapitalinkomstskatt är olika skatter såsom utdelningsskatt, ränteintäktsskatt och kapitalvinstskatt. Det är ett samlingsnamn för skatter på kapital.
Ett exempel på detta är skatten på den vinst som kan uppkomma när man säljer aktier som ökat i värde.
Kapitalinkomstskatt på engelska betyder capital levy eller tax on capital.

 

Kapitalinkomstskatt
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)