Kapitalinkomstskatt, vad är det? – definition och förklaring av kapitalinkomstskatter

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Kapitalinkomstskatt

Kapitalinkomstskatt är olika skatter såsom utdelningsskatt, ränteintäktsskatt och kapitalvinstskatt. Det är ett samlingsnamn för skatter på kapital.
Ett exempel på detta är skatten på den vinst som kan uppkomma när man säljer aktier som ökat i värde.
Kapitalinkomstskatt på engelska betyder capital levy eller tax on capital.

 

Kapitalinkomstskatt
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.