kapitalism

Last Updated on 12 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Kapitalism, det finns mycket att läsa om det. Både positivt och negativt beroende på vem du frågar.
En del är övertygad om dess storhet och en del håller inte med alls. I denna artikel så har vi försökt att lista de 5 argument som de som hyllar kapitalism oftast lyfter fram. För dig som undrar varför så många gillar kapitalism så kanske du kan förstå mer efter att ha läst detta.
Observera att vi inte skriver om det är sant eller falskt det som skrivs nedan utan det är endast en lista på de argument som oftast lyfts fram av anhängare till kapitalism.
Vi har även listat sådant som ickeanhängare ofta lyfter fram om kapitalism i en annan artikel. Länk till det hittar du längst ner i artikeln.

Ett kapitalistiskt samhälle

Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle och det ska vi vara glada för. Det finns folk som argumenterar för att vi borde ha andra system än det kapitalistiska. Bemöt argumenten! Vi har listat 5 fantastiska saker som du måste veta om kapitalism. I vårt tycke är det svårt att argumentera emot!

Varför är kapitalism bra? – 5 orsaker enkelt och kortfattat

1. Frihet att välja

Vi är födda fria. Eller är vi det? Friheten att välja är en av de mest grundläggande rättigheterna. Tänk efter – varför ska du acceptera att någon annan hela tiden bestämmer hur du ska leva? Hur skulle du känna dig om någon annan bestämde hur du skulle klä dig, vad du skulle läsa och vad du skulle äta till frukost?
Ibland tar vi friheten för givet. Ändå har vi kapitalismen att tacka för att vi kan köpa den mat vi vill ha i matbutiken eller resa dit vi vill på semestern. Kapitalism ger dig frihet att välja allt från hur du ska klä dig, var du ska bo och vad du ska jobba med.

2. Det enda som fungerar

Kapitalism är det enda system som fungerar. Behövs den några fler argument egentligen? Det har gjorts många experiment med andra system. Konsekvenserna har varit katastrofala. Bland de tydligaste exemplen hör Sovjetunionen, Nordkorea och Kina (innan de gick över till kapitalism). Varubrist, matbrist och omfattande korruption kom som ett brev på posten.
I ett kapitalistiskt system finns det nästan alltid tillgång till alla de varor och tjänster som behövs. När det uppstår nya behov ser marknaden själv till att de besvaras. Man kan säga att kapitalismen sköter sig självt. Det är snabbt och effektivt till skillnad från alternativen.
Om ett kapitalistiskt land skulle få för sig att byta system skulle det bli katastrof. Företag skulle flytta utomlands och de som blev kvar skulle bli ineffektiva och kanske till och med gå med förlust. Folk skulle tappa sina jobb och landet skulle halka efter och bli fattigare.

kapitalism
kapitalism

 

3. Bättre levnadsstandard

En förutsättning för att vi ska få det bättre i framtiden är att vår ekonomi växer. Med kapitalism tillåts företag att växa. Nya företag kan etablera sig, och de som redan finns expanderar ännu mer. När företagen växer får fler människor jobb. Lönerna ökar och fler får det bättre. Det blir en kedjeeffekt. När vi ökar vår levnadsstandard ökar försäljningen i affärerna. Fler får jobb (igen) och ekonomin växer ännu mer. Med kapitalism sätts inga käppar i hjulen utan vi kan få en allt högre levnadsstandard med tiden.
Om du tycker att kapitalism är egoistiskt – tänk om! Även om du jobbar för ditt eget bästa kommer många fler människor i din närhet att få nytta av dina framgångar. Varje gång du köper en vara eller tjänst bidrar du till andra människors välmående.

4. Kapitalism är naturligt

Det ligger i människans natur att försöka utvecklas. Våra hjärnor belönar oss med endorfiner där vi uppnår ett mål. Man kan säga att vi har en inbyggd vilja att tjäna pengar. Du känner säkert till liknelsen med moroten och piskan som får hästen att röra sig framåt. Moroten symboliserar motivationen. Kapitalism ger oss den motivation vi behöver för att röra oss framåt. I ett icke-kapitalistiskt system finns bara piskan. I ett sådant system rör vi oss inte framåt med samma kraft eller så flyr vi någon annanstans.

5. En positiv inställning

Kapitalism tror på människors förmåga att skapa en bättre framtid. I en kapitalistisk värld finns det finns mängder med möjligheter att utforska. Människan har en förmåga att ständigt komma på nya uppfinningar. Kapitalism sätter inte stopp för människors strävanden. Vi tillåts – och uppmuntras – att lära oss mer, utforska och komma på nya sätt att tjäna pengar på. Kapitalism har en positiv tro på att vi människor har förmågan att skapa oss en bättre framtid.

Sammanfattning

Kapitalister själva brukar ibland beskriva skillnaden mellan kapitalism och socialism ungefär så här:
”Kapitalismen appellerar till det mänskliga egenintresset och våra mänskliga behov, socialismen appellerar till godheten. Det är därför kapitalism är bättre, och det är därför socialismen oftast vinner propagandakriget. Kapitalismen är anpassad till hur människor faktiskt är. Socialismen däremot är anpassad till hur människor borde vara (för robotar hade det fungerat). Socialismen ger inget utrymme för mänskliga brister. Man skapar ett system för en idealbild av människan – man skapar ett system för en varelse som inte existerar. Därav av den misär, lögner och elände som följer när socialism praktiserats i över hundra år av misslyckanden för socialistiska stater. Kapitalismen är mänsklig, socialismen är omänsklig. Kapitalismen är det minst sämsta av alla ekonomiska system. Det har brister men långt mycket mindre än andra system”

Läs gärna också:
5 dåliga saker du måste veta om socialism
5 fantastiska saker du måste veta om socialism.
5 dåliga saker du måste veta om kapitalism

Följ Oss På Twitter