April 4

Vad Är Kapitalomsättningshastighet?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad Är Kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal som ger investerare och företagsledningar en uppfattning rörande effektiviteten. Detta i termer av hur effektivt kapitalet används i förhållande till omsättningen. Med andra ord, storleken på omsättningen per investerad krona i verksamheten.

Beräkna Kapitalomsättningshastigheten

För att kunna använda och applicera nyckeltal i företagsvärderingar måste man som investerare först veta vilka formler som används. Kapitalomsättningshastigheten är kvoten av omsättningen och de totala tillgångarna:
Kapitalomsättningshastighet = Omsättning / Totala Tillgångar
Ett effektivt företag har hög omsättning av kapital och låter det på så sätt arbeta. Med andra ord vill man som företagsledare och investerare se att kvoten är så hög som möjligt vilket indikerar att kapitalet används effektivt. Det är dock rekommenderat att inte stirra sig blind på detta nyckeltal när man letar efter investeringar. Beroende på vilken bransch ett företag är verksamt inom varierar förutsättningarna för hur investeringar i verksamheter binder upp kapital.

Skillnader Mellan Branscher

Att somliga branscher är mer kapitalintensiva än andra är ingen hemlighet. I takt med att internet växer sig starkare och starkare har antalet företag vars affärsidé bygger på att använda nätet ökat. Dessa företag har tillskillnad från traditionella företag en mindre andel av sitt kapital bundet i stora investeringar av exempelvis maskiner och tillverkningslokaler. Det medför att det finns skillnader rörande vad som kan anses vara en stark kapitalomsättningshastighet i olika branscher. Ett sort verkstadsbolag eller en klädproducent har troligtvis en lägre kvot än ett techföretag vars främsta tillgång är ”know-how” och data.
 

Vad Är Kapitalomsättningshastighet?
Vad Är Kapitalomsättningshastighet?
 

Jämföra Företag

Det finns flera anledningar till att företag som använder sitt kapital på ett effektivt sätt är attraktiva för investerare. Främst till följd av att de genom att ha en effektiv användning av kapital kan investera i mer pengar i fler projekt. Det i sin tur leder till ett starkt aktieägarvärde eftersom projekten på sikt förväntas bidra till en högre framtida vinst. Därför kan det vara en bra idé för investerare att jämföra kapitalomsättningshastigheten mellan olika potentiella investeringsobjekt inom samma bransch. Efter att ha tagit detta nyckeltal i beaktning kan investeraren anses ha en bättre grund att fatta ett beslut på.

Åtgärder För Högre Kapitalomsättningshastighet

För ett företag som har en låg kvot är det nödvändigt att utvärdera hur de kan öka den för att bli mer konkurrenskraftiga. Förslagsvis kan företaget undersöka betalningsförmågan hos sina kunder och omförhandla betalningsvillkoren. Genom att ge kunder färre dagar betalningsvillkor ökar kapitalomsättningen. Andra klassiska åtgärder är att minska lagerhållningen och vidta åtgärder för att effektivisera logistikkedjan.

Summering

Kapitalomsättningshastigheten är kvoten mellan ett företags omsättning och dess totala tillgångar. Kvoten varierar mellan företag, men också mellan olika branscher då den beror på hur mycket kapital som bundet i investeringar. Genom att ta med kapitalomsättningshastighet i den fundamentala analysen kan en investerare identifiera attraktiva investeringsobjekt som med tid kan generera positiv avkastning.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition