Kapitalomsättningshastighet, vad är det? – Förklaring och definition

Kapitalomsättningshastighet är ett mått som visar hur mycket kapital en verksamhet kräver.

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal och är ett mått för arbetskrafts- och kapitalintensitet som visar hur effektivt en verksamhet använder sitt kapital i förhållande till omsättningen.

Enklare uttryckt så anger kapitaletomsättningshastighet hur stor omsättningen, försäljningen, är i relation till de totala tillgångarna.

Kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastighet

En hög kapitalomsättningshastighet innebär mindre bundet kapital har företaget.

Formeln för att beräkna kapitalomsättningshastigheten ser ut som följer:

Kapitalomsättningshastigheten (KOH) = omsättning ÷ totalt kapital

Kapitalomsättningshastighet betyder på engelska asset turnover.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.