Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring

En kapitalpension (KP-försäkring) är en hybrid av en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring.

En kapitalpension är inkomstskattemässigt en kapitalförsäkring men behandlas som en pensionsförsäkring avkastningsskattemässigt.
Sedan den 2 februari 2007 och tills vidare kan man inte teckna eller betala in nya premier till en kapitalpension.

Pengarna kan tidigast tas ut vid 55 års ålder och utbetalningen måste ske under minst fem år.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter