September 22

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring

En kapitalpension (KP-försäkring) är en hybrid av en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring.

En kapitalpension är inkomstskattemässigt en kapitalförsäkring men behandlas som en pensionsförsäkring avkastningsskattemässigt.
Sedan den 2 februari 2007 och tills vidare kan man inte teckna eller betala in nya premier till en kapitalpension.

Pengarna kan tidigast tas ut vid 55 års ålder och utbetalningen måste ske under minst fem år.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)