Vad är Kassaflöde?

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Kassaflöde

Kassaflöde är ett nyckeltal som man får fram genom att ta ett företags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod. Kassaflöde kan man använda för att göra en så kallad kassaflödesanalys. I en kassaflödesanalys så analyserar man om företaget får in mer pengar och kapital än vad som går ut jämför med sig självt eller under olika tidsperioder.
Kassaflöde följer alltså företagets betalningsströmmar under den perioden man tittar på.
Kassaflöden i ett noterat aktiebolag analyseras oftast i följande tre grupper:

  • Löpande verksamhet
  • Investeringsverksamhet
  • Finansieringsverksamhet

Kassaflöde betyder cash flow på engelska.

Missa inte: Kassaflödesanalys – Lär dig vad som är viktigt med kassaflöde och aktier