September 23

Koncern, Vad Är Det? – Förklaring Och Definition Av Koncern

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Koncern

Koncern är en grupp av företag.
Med begreppet svensk koncern avser man i inkomstskattelagen en sådan grupp av företag eller andra näringsidkare som enligt någon svensk lag bildar en koncern (2 kap. 5 § IL).
En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag.
En koncern kan bestå av fler än två företag. Ett exempel på en sådan koncern kan vara ett moderbolag som har fyra dotterbolag som i sin tur har var sina dotterbolag.
En koncern är en sammanslutning av juridiskt självständiga företag som arbetar tillsammans för att uppnå hög konkurrenskraft och lönsamhet genom att samordna de i koncernen ingående verksamheterna.
Det heter på engelska group.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?