September 23

Koncernbidrag, vad är det? – Förklaring och definition av koncernbidragen

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Koncernbidrag, vad är det? – Förklaring och definition

Koncernbidrag är överföringar av pengar mellan bolag inom samma koncern för att utjämna resultatskillnader.
Koncernbidrag utgör alltså en möjlighet för ett företag att jämna ut vinster och förluster mellan olika interna bolag.
Koncernbidrag kan gå från moderföretag till dotterbolag, från dotterbolag till moderföretag, från ett dotterbolag till ett annat inom samma koncern, från moderföretag till dotterdotterbolag, osv.
Koncernbidrag används ofta för att beskriva vissa transaktioner mellan koncernföretag som exempelvis en ren överföring av medel mellan dotterbolag till moderbolag.
Koncernbidrag på engelska betyder group contributions.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?