April 4

Konkurs, vad är det? – En förklaring och definition av konkurser

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Konkurs, vad betyder det?

Konkurs är ett juridiskt begrepp då en persons elelr ett förertags samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens eller företagets borgenärer.

En person eller ett företag som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan alltså försättas i konkurs.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. Den som har skulder kallas gäldenär den som inte fått betalt kallas för borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att någon ska försättas i konkurs.

Stater och kommuner kan inte gå i konkurs.
Ordet konkurs kommer från det latinska ordet concurro som är sammansatt av curro som betyder springa och con som här betyder tillsammans med. Underförstått är att alla borgenärer springer tillsammans för att få betalt för sina fordringar.
Konkurs på engelska betyder bankruptcy.
Synonymer till konkurs är ekonomiskt sammanbrott, bankrutt, krasch, fallissemang, obestånd, cession, betalningsinställelse, ruin, insolvens och likvidation.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser