April 4

Konsensusalgoritm, vad är det? – definition och förklaring av konsensusalgoritmer

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Konsensusa”lgoritm, vad är det? – definition och förklaring

Konsensusalgoritm är att se till att nästa block på kedjan är den enda versionen av det blocket som finns. En känd kon­sensus­algo­ritm är blockkedjan i bitcoin-systemet.
Konsensusalgoritmen är den algoritm som används för att säkerställa transaktioner i en blockkedja.
På engelska säger man Consensus algorithm.
Konsensusalgoritmer existerar för att förhindra dubbelspenderande av till exempelvis bitcoin på dess blockkedja.
Bitcoin blockchain använder konsensusalgoritmer “Proof-of-Work”, s.k. “mining”, vilket är en av de mest beprövade metoderna som används för att uppnå distribuerad konsensus.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering