Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Kontrolluppgift, vad är det? – Förklaring och definition

Kontrolluppgift är uppgifter som lämnas till skattemyndigheterna om utbetald lön, ränta med mera av en arbetsgivare.
Kontrolluppgift lämnas till Skatteverket och till den anställde.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter