February 11

Köpa preferensaktier – Så här gör du

Last Updated on 17 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Visste du att det finns fler än bara en sorts aktie som handlas på börsen? Vi syftar på de “preffar” som på många sätt är en slags kombination mellan en vanlig aktie och en obligation. Dessa har vissa fördelar gentemot stamaktier. Men hur gör man egentligen för att köpa preferensaktier och är det en bra idé att göra detta? Fortsätt läsa så får du svaret!

Hur gör man för att köpa preferensaktier?

Du kan köpa preferensaktier i noterade bolag på samma sätt som du köper stamaktier. Det kan till exempel göras via nätmäklare som Avanza eller Nordnet. Innan du gör ditt köp bör du dock vara insatt i vad du köper och varför du handlar preffar snarare än stamaktier.

Så här gör du för att köpa preferensaktier:

  1. Steg 1: Öppna ett konto hos en nätmäklare, till exempel hos Avanza eller Nordnet.
  2. Steg 2: Använd nätmäklarens screener för att hitta de preffar som handlas på börsen. Vi har även sammanställt listor över populära svenska och nordiska preferensaktier respektive utländska preferensaktier.
  3. Steg 3: När du har hittat en preferensaktie som du vill köpa behöver du fundera över hur mycket pengar du ska investera. Det kan förstås vara fördelaktigt om du har en bra uppfattning om detta sedan tidigare.
  4. Steg 4: Nu är det dags att köpa preferensaktierna genom att lägga en order hos din nätmäklare.
  5. Steg 5: Håll koll så att din order går igenom och aktierna hamnar i din portfölj. Sedan är egentligen bara att vänta och se utdelningarna planenligt ticka in på din depå. Du kan med fördel hålla ett öga på dina investeringar löpande och vid behov justera dina avkastningsmål.

Mer information om att köpa preferensaktier

Ovan har vi i korthet gått igenom hur du kan gå tillväga för att köpa preferensaktier. Men du kanske inte nöjer dig med den kortfattade listan utan vill ha det hela förklarat på ett mer detaljerat sätt? Då hittar du vad du söker här nedan!

Steg 1: Öppna ett konto hos en nätmäklare

På samma sätt som när du köper vanliga stamaktier behöver du ha en aktiedepå när du ska köpa preferensaktier. Du kan enkelt öppna en sådan depå hos en nätmäklare, d.v.s. en internetbaserad aktiemäklare. De två mest populära nätmäklarna i Sverige heter Avanza och Nordnet. Hos dem kan du snabbt och smidigt öppna ett konto och handla aktier med lågt courtage.

Steg 2: Använd nätmäklarens screener för att hitta preffar

Du kan använda din nätmäklares screener när du ska köpa preferensaktier. Detta för att hitta de preffar som finns tillgängliga i den uppsjö av aktier som handlas på Stockholmsbörsen och på andra börser runtom i världen. Screenern är helt enkelt en webbsida med filtrerings- och sökfunktioner som hjälper dig att sålla bland det stora urvalet av aktier.

När du ska köpa preferensaktier finns det vissa saker som du behöver tänka på och hålla koll på jämfört med vad fallet är med vanliga stamaktier. Framför allt är det viktigt att hålla koll på villkoren för preffarna. För när ett bolag bestämmer sig för att emittera en preferensaktier fastställer man även villkoren för denna.

Och det är här du behöver vara vaksam – till exempel anger man ofta inte ett exakt datum för när preffarna är tänkta att lösas in. Dessutom kan villkoren för preferensaktiens inlösenkurs variera beroende på när aktien löses in. Det kan ske med kort varsel eller betydligt längre fram i tiden. Även hur stor utdelningen är samt hur pass frekvent den betalas ut är faktorer som du behöver ha kännedom om.

Steg 3: Fundera över hur mycket pengar du vill investera

Det kan vara en god idé att bevaka en aktie i åtminstone en vecka innan du gör ditt köp. Och när du väl bestämmer dig för att köpa preferensaktier är en bra tumregel att göra detta stötvis. Du kan med fördel börja med att köpa till exempel en tredjedel eller en fjärdedel av det totala antalet aktier som du har tänkt handla. På så vis minskar du risken för att du köper aktien på en topp och därmed betalar mer för den. Ett vanligt nybörjarmisstag kring aktieköp är att man köper för en alltför stor summa i syfte att försöka begränsa courtaget.

En bättre strategi är att istället vara lite konservativ, köpa ett mindre antal aktier och se hur aktien presterar under de kommande veckorna. Om aktien går bra kan du köpa mer. Men om värdet på preffen istället sjunker kan du avvakta lite med att köpa preferensaktier. Samtidigt kan det även finnas fördelar med att “köpa dippen”, d.v.s. köpa aktien i en nedåtgående trend. Detta är dock inte att rekommendera för nybörjare då det anses vara väldigt riskabelt att försöka “fånga fallande knivar” i marknaden.

Steg 4: Lägg en order för att köpa preferensaktier

När du har bestämt dig för hur många aktier du ska införskaffa kan du gå vidare och köpa preferensaktierna. Detta gör du enklast via nätmärklarens plattform. Skriv in namnet på den aktie som du vill köpa, knappa in antalet aktier och önskad köpesumma. Därefter sköter din mäklare resten och dina preffar kommer synas på din aktiedepå så fort din order har gått igenom.

Steg 5: Kontrollera att ordern går igenom och håll dig uppdaterad

Ibland går inte en aktieorder igenom ögonblickligen. Det kan till exempel bero på att du har matat in ett alltför lågt pris eller att det inte finns någon säljare för stunden. Men genom att hålla ett öga på din depå kan du kontrollera så att ordern slutligen går igenom.

Det kan också vara en bra idé att hålla sig uppdaterad och bevaka hur aktien presterar. Med det sagt är preffar mer stabila än stamaktier och du behöver därför inte hålla koll på din investering dagligen. Detta är en av fördelarna med att köpa preferensaktier. Men åtminstone en gång om året bör du utvärdera aktien och hur den presterar. Vid behov kan du även allokera om kapitalet i din portfölj och göra dig av med de tillgångar som inte presterar som önskat.

Skillnaderna mellan preffar och stamaktier

När du köper helt vanliga stamaktier i ett noterat bolag blir du en av bolagets många ägare. En av de viktiga skillnaderna mellan preffar och stamaktier är rösträtten. Generellt sett har nämligen stamaktieägare fler rösträtter per aktie än vad du får genom att köpa preferensaktier i bolaget. Detta är betydelsefullt och värt att känna till då stamaktieägarna potentiellt sett kan avsätta en eller flera styrelsemedlemmar eller tvinga bort bolagets vd. Som preferensaktieägare har du i en sådan situation inte särskilt goda möjligheter att göra din röst hörd.

Å andra sidan finns det även skillnader som talar för att du kanske borde köpa preferensaktier trots allt. Till exempel är man som stamaktieägare inte garanterad någon särskild summa i utdelning – faktum är att utdelningen helt och hållet kan utebli. Beslutet om utdelning ligger helt i händerna på bolagets styrelse. Men när du äger preffar är du garanterad en viss utdelning och endast om bolaget inte har möjlighet att betala den på förhand givna utdelningen till sina preferensaktieägare riskerar du att gå miste om beloppet.

En annan viktig skillnad mellan preffar och stamaktier är att preferensaktier vanligtvis har en lägre volatilitet än motsvarande stamaktie. I detta hänseende påminner preffar mer om obligationer än om stamaktier.

Är det en bra idé att köpa preferensaktier?

Det kan vara en god idé att köpa preferensaktier om aktieutdelningar är en viktig del i din investeringsfilosofi. För när du köper preffar garanteras du privilegiet att erhålla regelbundna utdelningar enligt ett på förhand fastställt schema och med ett fast utdelningsbelopp. Så länge som bolaget inte går så pass dåligt att det inte finns någon möjlighet att dela ut pengar till preferensaktieägarna kan du räkna med att utdelningen trillar in i portföljen enligt schemat.

Och om det vill sig så pass illa att bolaget ifråga går i konkurs har du som preferensaktieägare förtur till bolagets tillgångar gentemot stamaktieägarna. Det innebär att om bolaget skulle komma att likvideras kan du i bästa fall få hela ditt investerade belopp tillbaka medan stamaktieägarna ofta går helt tomhänta ur processen.

Bör jag som småsparare köpa preffar?

Huruvida det är en bra idé för dig som småsparare att köpa preferensaktier beror helt enkelt på omständigheterna. Det finns inget enkelt och rakt svar på denna fråga. Det är dock vanligare bland så kallade utdelningsinvesterare att man köper preffar. Preferensaktier är inte en lika självklar beståndsdel i portföljen om du betraktar dig själv som en värdeinvesterare eller tillväxtinvesterare.

Med det sagt kan absolut preffar ha sin plats i en diversifierad aktieportfölj. Vissa investerare som väljer att köpa preferensaktier gör inte detta utifrån perspektivet att preffar är ett alternativ till vanliga stamaktier – många betraktar istället preffarna som en obligationsliknande tillgång. Såväl obligationer som preferensaktier ger nämligen periodvisa, garanterade utbetalningar.

Ett sätt att se på saken är att preffar är särskilt lämpliga att köpa in till portföljen om du har en lite större portfölj betraktat i kronor och ören. Om du är en förmögen investerare är nämligen en investerings stabilitet ofta en viktigare faktor än en potentiellt sett högre avkastning på en investering såsom en stamaktie.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading