April 4

Köpeskilling, vad betyder det? – En förklaring av ordet köpeskillingen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Köpeskilling

En köpeskilling handlar om någonting som ska betalas, det vill säga en betalningssumma, ett pris eller ett vederlag. Köpeskillingen är ett pris som säljaren och köparen har kommit överens om, exempelvis vid en bostadsförsäljning. Det är med andra ord ett annat ord för ett avtalat pris.

I vilka sammanhang används begreppet köpeskilling?

Köpeskilling som begrepp används vanligtvis vid en försäljning av en fastighet, men kan egentligen användas i samband med all typ av försäljning då det refererar till det totala priset för en produkt, vara eller tjänst. Det innebär att det man betalar för i affären, på Apoteket och hos tandläkaren också kan kallas köpeskilling.

Hur kommer det sig att begreppet köpeskilling lever kvar?

Det är som sagt främst inom fastighetsbranschen som begreppet köpeskilling fortfarande används, och det torde bero på att det handlar om en beständig egendom, det vill säga egendomar (fastigheter) som lever kvar i flera generationer.
Något gammalmodiga begrepp och uttryck kan därmed skapa en viss trygghet samt leva kvar i syfte att skapa en form av kontinuitet och igenkänning från en generation till en annan. I synnerhet när det rör branscher som regleras av strikta lagar och som regleras av hårt styrda avtal och regelverk. I diverse avtal och lagtexter förekommer ofta begrepp som i annat fall kan tyckas förlegade och gammalmodiga, men som i sammanhanget tjänar sitt syfte.

 

Vanliga frågor gällande köpeskilling

Jag ska köpa ett hus och undrar om köpeskillingen måste anges skriftligt?

Det korta svaret är nej. Enligt Avtalslagen, som är en svensk lag, ska säljare och köpare fullfölja ett avtal oavsett det är skriftligt eller muntligt. Skulle det uppstå en tvist eller oklarheter kring köpeskillingen, exempelvis om parterna missförstått varandra och inte kan komma överens, är det lättare att bevisa köpeskillingens storlek om det finns ett skriftligt avtal.

Är köpeskilling och marknadsvärde samma sak?

Köpeskillingen kan i vissa fall vara detsamma som marknadsvärdet och i det avseendet ligga till grund för storleken på belåningsgraden som beviljas av banken. Marknadsvärde är dock något som oftast förändras med tiden, vilket medför att köpeskillingen kan bli missvisande vid en eventuell försäljning. Mot den bakgrunden bör den som ska sälja en fastighet (eller liknande) få den värderad för att få fram det aktuella marknadsvärdet.

Jag ska ta ett nytt bolån. Kan köpeskillingen påverka storleken på lånet?

Ja, det kan den, eftersom det är totalpriset (alltså köpeskillingen) som är avgörande för hur mycket banken är villig att ge dig i bolån. Det finns en strikt lagstiftning i Sverige som säger att banken bara får bevilja lån upp till 85% av köpeskillingen. Resterande summa, om det finns någon sådan, ska finansieras genom kontanter alternativt annat lån. Lånets storlek påverkar i sin tur kravet på amortering.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar