April 5

Köpkraftsparitet, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Köpkraftsparitet

Köpkraftsparitet (purchasing power parity, PPP) är ett mått som används inom ekonomi för att kunna jämföra prisnivån på varor och tjänster mellan olika länder.
Köpkraftsparitet används för att räkna ut vilken växelkurs som krävs för att länder med olika valutor ska ha samma köpkraft.
Köpkraftsparitet  är ett mått som är vanligt förekommande för internationella jämförelser av exempelvis levnadsstandard.
En synonym till köpkraftsparitet är köpkraftsjustering.
Köpkraftsparitet betyder på engelska purchasing power parity PPP.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!