September 23

Köpkraftsparitet, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Köpkraftsparitet

Köpkraftsparitet (purchasing power parity, PPP) är ett mått som används inom ekonomi för att kunna jämföra prisnivån på varor och tjänster mellan olika länder.
Köpkraftsparitet används för att räkna ut vilken växelkurs som krävs för att länder med olika valutor ska ha samma köpkraft.
Köpkraftsparitet  är ett mått som är vanligt förekommande för internationella jämförelser av exempelvis levnadsstandard.
En synonym till köpkraftsparitet är köpkraftsjustering.
Köpkraftsparitet betyder på engelska purchasing power parity PPP.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022