Köpkraftsparitet

Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Köpkraftsparitet

Köpkraftsparitet (purchasing power parity, PPP) är ett mått som används inom ekonomi för att kunna jämföra prisnivån på varor och tjänster mellan olika länder.
Köpkraftsparitet används för att räkna ut vilken växelkurs som krävs för att länder med olika valutor ska ha samma köpkraft.
Köpkraftsparitet  är ett mått som är vanligt förekommande för internationella jämförelser av exempelvis levnadsstandard.
En synonym till köpkraftsparitet är köpkraftsjustering.
Köpkraftsparitet betyder på engelska purchasing power parity PPP.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter