September 20

Köpkurs, vad är det? – definition och förklaring av Köpkurser

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Köpkurs, vad är det? – definition och förklaring

Köpkurs är det pris som en köpare är villig att betala för exempelvis en aktie, valuta eller termin. Motsatsen till köpkurs är en säljkurs. Då är det istället för som vid en köpkurs det som en säljare är villig att sälja för. Köpkurs är alltså vad någon är villig att betala för ett värdepapper och säljkursen är då vad någon är beredd att sälja det för – just då.
Köpkurs betyder på engelska bid price.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)