April 4

Kreditmarknad, vad är det? – definition och förklaring av en kreditmarknader

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kreditmarknad

Kreditmarknad är en marknad som finns för kapital som är lånat. Kapitalmarknaden delas upp i 2 delar. Dessa är obligationsmarknaden och penningmarknaden varav kapitalmarknaden allstå är ett samlingsnamn.
Kreditmarknad är en hjälp för företag att införskaffa pengar till sina investeringar.
I en kreditmarknad ingår dessutom bankers låneverksamheter.
På en kreditmarknad bestäms ett pris på räntor genom bl.a. hur stor efterfrågan
och tillgången är på dessa krediter (räntor).
På kreditmarknadens sekundärmarknad handlas endast tidigare utgivna räntebärande instrument.
Kreditmarknad betyder på engelska credit market.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar