Kreditmarknad, vad är det? – definition och förklaring av en kreditmarknader

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Kreditmarknad

Kreditmarknad är en marknad som finns för kapital som är lånat. Kapitalmarknaden delas upp i 2 delar. Dessa är obligationsmarknaden och penningmarknaden varav kapitalmarknaden allstå är ett samlingsnamn.
Kreditmarknad är en hjälp för företag att införskaffa pengar till sina investeringar.
I en kreditmarknad ingår dessutom bankers låneverksamheter.
På en kreditmarknad bestäms ett pris på räntor genom bl.a. hur stor efterfrågan
och tillgången är på dessa krediter (räntor).
På kreditmarknadens sekundärmarknad handlas endast tidigare utgivna räntebärande instrument.
Kreditmarknad betyder på engelska credit market.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.