Kreditprövning, vad är det? – Förklaring och definition

Kreditprövning är något en kreditgivare gör på en kredittagare innan man får ge ett lån eller kredit. När en kund ansöker om en kredit är banken  alltså alltid skyldig att göra en kreditprövning

Kreditprövning görs för att kontrollera att personen har betalningsförmåga och klarar av att återbetala lånet.

En kreditprövning måste göras för alla typer av lån, oavsett hur stort eller litet lånet är.

Kreditprövning skall göras även på snabblån och sms-lån.

Kreditprövning heter på engelska credit check.

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?