April 4

Kryptografi, vad betyder det? Definition och förklaring av kryptografier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kryptografi, vad betyder det? Definition och förklaring

Kryptografi eller kryptologi (från Grekiska: κρυπτός) är praxis och studie av tekniker för säker kommunikation med avsikt att undanhålla hemlig information från obehöriga. Inom kryptografin använder man olika krypteringsalgoritmer, även kallade chiffer, för att göra ett meddelande skrivet i klartext obegripligt för utomstående.
Kryptering delas normalt upp i två kategorier:
Symmetrisk kryptering, där samma kryptonyckel används vid kryptering och dekryptering.
Asymmetrisk kryptering, där en nyckel används för att kryptera och en annan nyckel används för att dekryptera.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!