Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Kryptografi, vad betyder det? Definition och förklaring

Kryptografi eller kryptologi (från Grekiska: κρυπτός) är praxis och studie av tekniker för säker kommunikation med avsikt att undanhålla hemlig information från obehöriga. Inom kryptografin använder man olika krypteringsalgoritmer, även kallade chiffer, för att göra ett meddelande skrivet i klartext obegripligt för utomstående.
Kryptering delas normalt upp i två kategorier:
Symmetrisk kryptering, där samma kryptonyckel används vid kryptering och dekryptering.
Asymmetrisk kryptering, där en nyckel används för att kryptera och en annan nyckel används för att dekryptera.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter