April 4

Kurspotential i preferensaktier – Några exempel

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Dynamiken bakom kurspotential i preferensaktier är annorlunda jämfört med i stamaktier. Som bekant har inlösenkursen en begränsande effekt på hur mycket en preferensaktie kan stiga i pris.

Det finns även fundamentala skillnader. Vanliga stamaktier påverkas mycket av den ekonomiska utvecklingen i företaget. De är också känsliga för det allmänna marknadsklimatet.

Preferensaktier har inte lika stark koppling till hur det går för företaget, men visst kan det påverka. All information som kommer från bolaget som rör preferensaktier och företagets finanser kan givetvis påverka kursen i preffen. Skulle företaget antyda eller bestämma att utdelningarna i preferensaktierna kommer att upphöra kommer priset på aktien att sjunka.

Kurspotential i preferensaktier – några exempel

Ett aktuellt exempel är bostadsutvecklaren Oscar Properties och dess preferensaktie. Bolaget fick det kämpigt under 2019 till följd av färre projekt än planerat. När nyheten kom under våren 2019 att utdelningarna i preferensaktierna ställs in på obestämd tid blev det kurskollaps i preferensaktien. Dessutom meddelande bolaget att inlösen av preferensaktierna av serie B inte blir av. Stamaktien hade redan varit på fall sedan mitten av 2017, men preffarna hade hållit sig hyggligt bra tack vare utdelningarna. När den negativa nyheten om preferensaktierna kom blev det kursslakt.

Av Oscar Properties kan vi lära oss att en preferensaktie kan klara sig ganska bra i förhållande till stamaktierna men bara så länge som utdelningarna inte är hotade.

Kurspotential i preferensaktier

Kursen i Oscar Properties Holding PREFB störtdök efter att utdelningarna skjutits på framtiden. Källa: Avanza preferensaktier.

Vi kan ta ett annat exempel: industrikoncernen Volati. Preferensaktien som Volati gett ut är en av de mest omtyckta. Hos Avanza är den till exempel den tredje mest ägda preferensaktien. Under perioden 2017 till början av 2020 tuffade Volati Pref på bra. Utdelningar med 10 kronor per aktie och kvartal gav en genomsnittlig direktavkastning på över 7 procent under perioden. Samtidigt steg aktiekursen med över 20 procent, faktiskt ungefär i linje med Stockholmsbörsen, men med lägre volatilitet.

Marknaden var inte alls lika nöjd med Volatis stamaktie. Under samma period tappade den cirka 30 procent av sitt värde.

Av Volati kan vi lära oss att kurspotentialen inte alltid behöver vara sämre i preferensaktier jämfört med motsvarande stamaktie. I varje fall inte under en så pass kort tidsperiod som tre år.

Aktiekursen Volati Pref

Aktiekursen Volati Pref fortsatte att klättra långsamt uppåt samtidigt som aktiekursen i stamaktien föll. Källa: Avanza.

Vi kan ta ett tredje exempel för att illustrera förhållandet mellan preferensaktier och stamaktier när det gäller aktiekursen. Alm Equity är en bostadsutvecklare med aktivitet främst i Stockholmsområdet. Företaget har också en av de mest omtyckta preffarna i Sverige.

För 2 år sedan till början av 2020 har bolagets preferensaktie stadigt delat ut 2,10 kr per aktie och kvartal till aktieägarna. Den genomsnittliga direktavkastningen för perioden var över 7,5 procent. Kursutvecklingen var inte heller dålig. Under perioden steg värdet på preferensaktierna med över 17 procent! Det gav en totalavkastning på över 30 procent.

Det låter utmärkt men Alm Equity preferensaktie bleknar i jämförelse med stamaktien. Under samma period ökade den i värde med över 100 procent. Alm Equity är ett bra exempel på hur otroligt mycket större kurspotentialen och potentialen till hög totalavkastning kan vara i stamaktierna jämfört med i preferensaktierna.

Alm Equity

Alm Equity är ett exempel på hur pass mycket bättre kursutvecklingen kan vara i en stamaktie jämfört med en preferensaktie. Källa: Avanza.

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?