Kvinnor i styrelser – internationellt och i Sverige

36 procent av styrelseledamöterna i de största svenska börsbolagsstyrelser är kvinnor. Sverige är därmed ett av de länder i EU med högst andel kvinnor i börsbolagens styrelser. EU-snittet ligger på 25 procent. Bland medlemsländerna är andelen högst i Frankrike på 43 procent och lägst ligger Estland på sju procent.

Diagram som visar Kvinnor i styrelser

Kvinnor i styrelser

Källa: Kvinnor i styrelser – internationellt – Ekonomifakta