Kyrkoskatt

Last Updated on 8 september, 2021 by Linus

Kyrkoskatt, kyrkoavgift – Kalkylator

Betalar du kyrkoskatt? Att vara med i kyrkan kostar en hel del pengar. Ofta mer än vad många tror. Mer än 375000 stycken svenskar har gått ur svenska kyrkan redan och slipper därmed att betala kyrkoskatt.
Detta är inget religiöst meddelande eller liknande för att uppmana folk att gå ur svenska kyrkan utan istället lite information till dig som kanske inte visste att det gick att gå ur eller kanske inte visste att det rörde sig om en förhållandevis stor summa pengar.
Speciellt om man tänker på ränta på ränta effekten som ackumuleras år efter år och snabbare och snabbare.

Så här mycket får du kvar efter skatt – Med eller utan kyrkoavgift.

Gör så här. Räkna ut din lön efter skatt med och utan kyrkoskatten. Då kan du se skillnaden.

Code Embed: Ingen inbäddningskod hittades för CODE144


 
Kyrkoskatt
Kyrkoskatt
Så här skriver Svenska kyrkan om utträde och att slippa denna skatt.

Vad sparar jag? Genomsnittet för kyrkoavgiften (kyrkoskatt)

Genomsnittet för kyrkoavgiften 2017 är ungefär 1,02 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Med en månadslön på 30.000 kr betalar du varje år ca 3.700 kr. Det finns många ideella organisationer som gör mer nytta för de pengarna.
Din kyrkoskatt som dras från din lön baseras på hur hög din lön är och hur lång tid du har kvar till din pension. Vänligen använd reglaget här för att få en uppskattad beräkning på vad du skulle kunna spara och slippa betala i kyrkoskatt om du går ur Svenska kyrkan.
 

Hur går det till att gå ur svenska kyrkan och slippa kyrkoskatt?

Genom att beställa från svenska kyrkan får du snabbt och smidigt hem instruktioner om hur du går tillväga för att begära utträde och sluta betala kyrkoavgiften, förifylld blankett samt förtryckt porto betalt kuvert till din församling. Allt snabbt och enkelt!
 

Vanliga anledningar till utträde ur svenska kyrkan

Ett stort skäl för att många vill lämna kyrkan är ekonomiskt. Hur mycket man måste betala varierar från församling till församling. Medlemmar betalade år 2017 i genomsnitt 1,23 kronor per intjänad hundralapp i kyrkoskatt, eller kyrkoavgift som det heter sedan 2000. I kyrkoavgiften ingår en begravningsavgift på i genomsnitt 23 öre som även icke-medlemmar måste betala. För varje 100 000 i årslön innebär det att man i genomsnitt sparar 1,000 kronor om året på att gå ur – pengar som kunde ha använts till mer angelägna saker, t.ex att få hushållsekonomin att gå ihop varje månad eller spara till barn eller pension.
 

Kulturarv 

En del väljer att stanna kvar i Svenska kyrkan för att stödja vårt kulturarv, som bevarande av kyrkobyggnader och liknande. Vad gäller kyrkobyggnaderna så betalar den svenska staten ut pengar till Svenska kyrkan, 2018 får de 460 miljoner för ändamålet att bevara byggnaderna. Pengar som dras från din skatt oavsett om du är med i kyrkan eller inte.
 

Svenska kyrkan är en av världens rikaste kyrkor

Svenska kyrkan har tillgångar på cirka 40 miljarder kronor, en väldigt hög summa med tanke på det låga antalet medborgare i Sverige.
 

Du är viktig (tycker svenska kyrkan)

När du är medlem bidrar du till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.
 

EN AVGIFT SOM GÖR GOTT FÖR MÅNGA (skriver svenska kyrkan)

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

 • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
 • gemenskapsträffar för äldre
 • ett rikt musikliv med körer och musiker
 • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du är även med i en församling som:

 • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
 • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
 • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

OM ATT GÅ UR SVENSKA KYRKAN OCH SLUTA BETALA KYRKOSKATT

Du avslutar ditt medlemskap genom att skicka eller lämna ett brev till din församling. Skriv ut blanketten nedan och skicka den per post. Här hittar du adressen till din församling.
Det går också bra att skriva ett brev för hand bara samma uppgifter som i blanketten finns med.
 

Gå ur svenska kyrkan – Blankett

 

Gå ur Svenska kyrkan
Gå ur svenska kyrkan
 

Underteckna alltid din blankett själv

Du behöver alltid egenhändigt underteckna ditt brev. Det räcker inte att skriva under digitalt för att gå ur Svenska kyrkan.  Här berättar vi varför. Det kostar ingenting att lämna oss.
 

Tala gärna med din kyrkoherde

Du kan också lämna kyrkan genom att helt enkelt i ett personligt möte prata med kyrkoherden i din församling.

Du är givetvis varmt välkommen att delta i Svenska kyrkans aktiviteter och besöka våra kyrkor även efter ditt utträde. Du är även alltid varmt välkommen tillbaka som medlem om du så önskar.
 

LÄMNA AV OLIKA SKÄL

Av de som väljer att lämna Svenska kyrkan säger en tredjedel att de gör det för att de inte längre tror på Gud. Något färre, ungefär en femtedel, upplever att det inte längre känns meningsfullt att vara medlem. En sjättedel avslutar sitt medlemskap av ekonomiska skäl. Ytterst få motiverar beslutet med att de blivit arga på någon av Svenska kyrkans representanter, t ex ärkebiskopen. Enkelt sammanfattat så finns det lika många motiv som det finns människor. Vi arbetar hela tiden för att möta människors förväntningar på en relevant kyrka och välkomnar alla som vill bli medlemmar – både dig som är ny medlem och dig som varit medlem förut.
 

PRAKTISK INFORMATION OM DITT UTTRÄDE

När du har begärt utträde ur kyrkan för att bli undvika kyrkoskatt får du en skriftlig bekräftelse från din församling. Barn som har fyllt 12 år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan. Även ungdomar som inte är medlemmar i Svenska kyrkan är välkomna att delta i kyrkans konfirmationsundervisning.
Du som är medlem den 1 november betalar kyrkoskatt hela följande kalenderår.
För att du inte ska behöva betala medlemsavgift för det kommande året måste din anmälan om utträde finnas hos församlingen senast den 1 november. Om du t.ex. skickar din utträdesanmälan per post måste den vara inskickad i sådan tid att den hinner komma fram till församlingen senast den 1 november.
Den uppgift om kyrkoskatt som finns i årets deklaration baseras på om du var medlem i Svenska kyrkan den 1 november för två år sedan.
 

BRA ATT VETA INNAN DU GÅR UR SVENSKA KYRKAN (Kyrkoskatt)

Får jag gifta mig i kyrkan om jag inte längre är medlem i Svenska kyrkan och betalar kyrkoskatt?

Det räcker med att den ena partnern är medlem i Svenska Kyrkan och betalar kyrkoskatt för att få gifta sig där. En kyrkoherde kan välja – trots att de inte betalat någon kyrkoskatt –  att viga två icke-medlemmar om han eller hon vill, men de blivande makarna har inte rätt att kräva det av kyrkan. Kyrkoherden kan också kräva att man betalar kostnad för präst, organist och vaktmästare om ingen partner är medlem, men det är pengar man tjänar in på att inte vara medlem. Det är knappast heller någon stor utgift i förhållande till övriga kostnader i samband med giftermålet.

Begravning

Om du går ur Svenska kyrkan och inte betalar någon kyrkoskatt så är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte automatiskt rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.
Alla som betalar begravningsavgift i Sverige har självklart rätt till begravning.
Då kan man ha en borgerlig begravningsceremoni med eller utan begravningsförrättare. Man kan också välja att inte ha någon begravningsceremoni alls i samband med begravningen. Som medlem i svenska kyrkan har man rätten att bli begravd i kristen regi. Som icke-medlem betalar man endast en begravningsavgift till svenska kyrkan som ger rätt till begravningsplats på en gravplats eller kyrkogård. Begravningsavgiften är avsevärt mindre än den avgift man betalar till Svenska kyrkan som medlem.
 

Begravningsavgiften

Begravningsavgift är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft någon form av inkomst. Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.
Här hittar du också 17 skäl till att vara medlem och inte gå ur svenska kyrkan och därmed behålla din kyrkoskatt.
 

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har 6 miljoner medlemmar. Här finns statistik för medlemsutveckling, diakoni, gudstjänster och annan verksamhet.

 • Kontakttillfällen inom diakonin, sjukbesök eller besök vid annan typ av institutioner samt hembesök är många, totalt nästan 820 000 kontakttillfällen, 114 000 hembesök och drygt 97 000 besök inom institutionssjälavården 2017.
 • Verksamhet för vuxna ökat något i relation till föregående år och antalet besök uppgår till 2,7 miljoner i öppen och drygt 150 000 i regelbunden gruppverksamhet. Den öppna verksamheten har sedan 2010 ökat med drygt 25 procent. Både öppen kulturell och gemensamhetsskapande verksamhet ökar, medan deltagande i retreater och pilgrimsvandringar har minskat. Inom gruppverksamhet för vuxna är det endast den riktad till 20-25 åringar samt kulturell verksamhet som ökar.
 • Deltagare i både gruppverksamhet och öppen verksamhet för barn- och ungdomar har fortsatt minska. Totalt har dessa typer av verksamhet minskat med 20 respektive 3 procent sedan 2010. På sju år har besök i skola/fritids/förskola nästan halverats.
 • Cirka 48 000 frivilliga är verksamma inom ideellt diakonalt inklusive barn- och ungdomsverksamhet. Detta innebär en minskning med 1 procent sedan föregående år och att trenden med stort ökat intresse för frivilligarbete mattats av något.
 • Deltagande i gudstjänst har totalt sett minskat något, – 2 procent sedan föregående år, från 14,8 till nästan 14,5 besökare. Kyrkliga handlingar har under de senaste åren legat i stort sett oförändrat, medan deltagande i framförallt andra gudstjänster och huvudgudstjänster har minskat över tid, 24 respektive 16 procent sedan 2010. Bland ”andra gudstjänster” är det främst kategorierna ”ej offentliga gudstjänster” och ”övriga offentliga gudstjänster” som minskat under en längre period. Några gudstjänsttyper har dock lockat något fler deltagare än före gående år, dessa är: veckomässor, begravningsmässor, högmässor, musikgudstjänst och välsignelseakter för borgerligt ingångna äktenskap.
 • 2,4 miljoner har besökt konserter och musikgudstjänster under året, vilket är en ökning sedan föregående år. Sedan 2010 har besök vid konserterna ökat med 12 procent och med motsvarande procentuell minskning ses vid musikgudstjänster.

Så kan du spara tusenlappar
Så dyr är kyrkan

Följ Oss På Twitter