Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Lång ränta, vad är det? – Förklaring och definition

Lång ränta är den marknadsränta som avser lån som är längre än ett år. Det finns även korta räntor som bestäms av Riksbanken.
Lång ränta speglar marknadens förtroende för landet i allmänhet och marknadens förväntningar om inflationstakten i landet i synnerhet.
Om inflationen i framtiden ser ut att öka så stiger den långa räntan och om inflationen i framtiden ser ut att minska så sjunker den långa räntan.
På SCB kan du följa och se historisk lång ränta tillsammans med den korta.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Kort och lång ränta
Kort och lång ränta

 

Följ Oss På Twitter