April 4

Vad ingår i leasing?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

När man pratar om leasing brukar man oftast tala om privatleasing. Oftast i samband med att man hyr (leasar) en bil på lång sikt, alternativt någon annan form av långtidsleasing.
Privatleasing innebär oftast att man långtidshyr en bil, vilket brukar ske till en fast kostnad per månad. Det är ett hyresalternativ som allt fler privata företag erbjuder, och som allt fler privatpersoner nappar på. Vanligtvis utan att betala någonting i förskott.

Är det dyrt med leasing?

Ett leasingavtal kan se olika ut beroende på vilket företag man anlitar, och beroende på vad det är man ska leasa. Generellt sett påverkas månadskostnaden av utrustningens så kallade restvärde i kombination med avtalets längd. Har man ett högt restvärde samtidigt som man leasar på lång sikt får man oftast en låg månadskostnad, och vice versa.

Finns det några restriktioner vid leasing?

Oftast löper ett leasingavtal över en längre tidsperiod, ibland upp till flera år. Generellt sett betalas ingenting i förskott, vare sig deposition eller förskottshyra. Avtalet för en leasingbil är ofta reglerat till att gälla ett antal förutbestämda mil, vilket innebär att man inte får lov att köra obehindrat vid privatleasing av en bil. Skulle detta missbrukas av personen som leasar exempelvis en bil kan denne komma att betalningsskyldig. I synnerhet om bilen körts på ett sådant sätt att den inte går igenom en efterföljande besiktning.
 

Varför leasing istället för ägande?

Det är ett mycket bekvämt och enkelt sätt att få tillgång till exempelvis en bil eller en maskin av något slag, i synnerhet om man bara har behov av bilen eller maskinen under en begränsad period.
Vidare slipper man eventuella lån och förskottsbetalning som ett bilköp ofta för med sig, vilket gör att pengarna kan användas till annat. Med tanke på att månadskostnaden vid leasing oftast är fast vet man dessutom vilka utgifter som väntar, något som många ser som en av de största fördelarna med leasing.
Har man en leasingbil slipper man också oroa sig för en eventuell förlust när det är dags att göra sig av med  bilen. Vid leasing lämnar man helt enkelt bara tillbaka bilen när leasingavtalet löpt ut.

Fördelar med ägande istället för leasing

Det finns såklart fördelar med ett ägande, särskilt för den är intresserad av bilar och maskiner eller  liknande. Det är också en fördel för den som inte vill vara begränsad av ett leasingavtal, som inte sällan innefattar ett begränsat milantal. Det kan bli extremt kostsamt att dra över milantalet, men det kan också bli mycket kostsamt om bilen eller maskinen är sliten eller på något vis skadad när leasingperioden är slut och de ska återlämnas till leasingfirman.
Jämfört med att få skador eller slitage på saker man själv äger kan det kännas tungt att tvingas betala dyra reparationskostnaderna till en leasingfirma. Är det för egna ägodelar man betalar är det många gånger lättare att se det som en investering snarare än en stor kostnad.
En annan fördel med ägande är att det kan bli aktuellt med vissa avdrag, medan man inte får lov att  göra exempelvis ränteavdrag för en leasing bil.

Är det bara bilar som kan leasas?

Det finns många saker som kan ingå i ett leasingavtal, exempelvis maskiner, verktyg och redskap som används vid entreprenad, såsom jordbruksmaskiner, skogsbruksmaskiner, lastbilar, grävskopor med mera. Kravet för att kunna leasa dessa är att utrustningen inte fungerar som tillbehör till den fasta egendomen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition