June 2

Lunar (tidigare Lendify), investera i lån med låg risk – Mitt omdöme?

Last Updated on 15 August, 2023 by Håkan Samuelsson

Lunar, att investera i lån. Att ha en bra mix av värdepapper, bästa fonder och andra räntebärande papper i sin aktieportfölj är viktigt, framförallt i syfte att tjäna pengar och sprida sina risker. Det är dessutom vanligt att man inte låter hela sitt kapital verka på börsen, inte ens i högkonjunktur, utan att man sitter men en viss andel likvida medel. I och med dagens ränteläge och inflationstakt är det svårt att hålla kontanter på ett vanligt bankkonto utan att dessa sjunker i värde.

Aktie- och fondportföljer med resultat från 2008!

Det är därför bra att kika runt efter andra sätt att spara, en ny sparform, med låg risk, en bra avkastning och framförallt en enkelhet som kräver lite underhåll. Nu kan man som investerare gå in och investera i privatlån själv precis som en bank. Anders Borg är en av finansiärerna som gått in och satsat i konceptet.

Lunar- Läs mer på deras hemsida

 

Bli din egen bank med hjälp av Lunar

Företaget själva beskriver tjänsten som en väg för privatsparare att få ta del av och att investera i den lukrativa privatlånemarknaden, där avkastning och risk inte förhåller sig som de brukar vid andra sparformer. Privatlånemarknaden har tidigare varit stängd för privata investerare och bankerna har haft ensamrätt på dess inkomster.
Men nu kan alltså även privatpersoner gå in med eget kapital och ta del av fördelarna. Sätt in en summa pengar på exempelvis Lendify.se. Dessa pengar lånas sedan ut till kreditvärdiga låntagare. De gör självklart kreditbedömningar som vilken vanlig bank som helst för att låna ut pengar. Du som långivare får sedan amortering och ränta månadsvis. Räntan sätts individuellt och baserar på olika faktorer vid kreditbedömningen av kunden.

Här kan du läsa mer om Lendify på deras hemsida.

Hur går det till?

På Lunar.se kan man enkelt investera och öppna ett konto. Man registrerar sig med hjälp av Mobilt BankID och sedan gör man en första insättning. Man sätter upp ett eventuellt månadssparande om man vill det. Antingen kan man sedan låta sprida risken över minst 40 olika lån eller välja lån manuellt. Väljer du automatiskt läge så äger du som investerare en procentuell andel av varje lån baserad på den investering du gör. Funktionen heter Autoinvest och denna sparform kräver att du investerar minst 10.000 kr.
Man kan också använda sig av ett manuellt konto, där man själv väljer beloppet man vill investera samt löptid och riskklass på lånet. Fördelen med autoinvestkontot är att man kan be tjänsten att automatiskt återinvestera både amorteringar och ränta från låntagarna. Något som kommer visa sig vara en av styrkorna med den här sparformen.
Mekanismen som styr investeringen i privatlån för privatpersoner är densamma som banker använder sig av. De intäkter som banker har kommer till allra största del från just ränteintäkter, vilket är samma affärsmodell som hos Lunar.

 

Vanliga frågor om Lendify

  • Vad händer om Lunargår i konkurs? – SVAR: Lendify har ett avtal med kredithanteringsbolaget Lindorff, som åtar sig att ta över hanteringen av lånen om Lunargår i konkurs
  • Vad betyder reserverat kapital?  – SVAR: Det är pengar som du vill låna ut men som ännu inte blivit utlånade pga att Lendify inte fått in allt kapital ännu från långivare.
  • Hur fungerar Lunar? – SVAR: Pengar lånas ut av privatpersoner, istället för en bank eller annan låneförmedlare. Lendify förmedlar lånen.
  • Vem äger Lunar? – SVAR: Ett bra svar på alla de som äger Lendify hittar du här.
  • Hur bra är Lunar? – SVAR: Här finner du Lendify omdöme och recensioner.
  • Hur säkert är Lunar? – SVAR: Det är säkert iom att Lindorff garanterar att föra verksamheten vidare vid en eventuell konkurs.
  • Hur tjänar Lunarpengar? – SVAR: Det dras en serviceavgift från investerare. Låntagare betalar en uppläggningsavgift. Mer information här om det.

 

Vilka äger Lunar?

De som äger Lunarär följande personer:
• Anders Borg (Sveriges finansminister 2006-2014)
• Ashley Heppenstall (Lundin Petroleum)
• Back in Black Capital (Investmentbolag med stöd av Lundin-familjen)
• Bo och Ulf Eklöf (Grundare av Stadium)
• Filip Engelbert (Grundare av Avito)
• Fredrik Wallenberg (Styrelseledamot Junibacken)
• Håkan Roos (Tidig investerare i iZettle)
• Inbox Capital (Familjeägt investmentbolag. Övriga innehav är
bland annat Min doktor, Fishbrain, Truecaller)
• Jonas Nordlander (Grundare av Avito)
• Martin Gren (Grundare av Axis)
• Nicolas Hassbjer (Tequity, grundare HMS Networks)
• Per Brillioth (CEO Vostok New Ventures)
• Richard Göransson (Göransson- familjen grundade Intrum Justitia)

Ränta på ränta-effekt – Lendify 

Varje månad får du som sagt utbetalt amortering och ränta på ditt lån hos Lendify. Låter du tjänsten återinvestera detta varje månad i nya lån, så kommer ditt kapital att stiga mer och mer utan ökad risk för dig som investerare. En så kallad ränta på ränta effekt. Men framförallt utan att du behöver lägga någon större tid på ditt konto. Du kan då istället fokusera på den del av din portfölj som kanske kräver tid och omsorg – dina placeringar på börsen. Samtidigt kan du känna dig nöjd över att dina likvida medel arbetar för dig på sitt håll. Skulle vi jämföra sparformerna i en graf så skulle vi kunna låta avkastningen vara en funktion av risken och då få ett linjärt samband.

Vi skulle se att investeringsformerna hamnar utmed linjen, med räntefonder i början av linjen och hävstångsprodukter längst ut på linjen. Vi skulle se att genom att investera i Lendify hamnar vi utanför linjen, ovanför linjen. Vi har alltså en investeringsform som ger en högre avkastning än vad den borde, sett till den risk man tar. Nu kanske vi sakta men säkert börjar inse varför bankerna gått så bra i Sverige under alla år. Helt plötsligt har du som investerare fått nyckeln till detta kassavalv av möjligheter. Se till nu att ta den genom att öppna ett konto hos Lendify!

Ser man närmare på hur den här sparformen står sig på avkastning/risk-skalan så ser man som sagt tydligt att den här investeringsformen hamnar utanför de allmänt vedertagna investeringsalternativen. Tittar vi på räntekonton som sparform så innebär dessa i praktiken 0% avkastning i dagsläget. Risken är visserligen låg. Tittar vi på fonder så har dom en högre risk och en högre avkastning. Tittar vi på Lendify så har avkastningen alltså stigit betydligt mer än på ett räntekonto men risken har bara gått upp nämnvärt.

lendify investera
lendify investera

Avkastning och risk hos Lendify

När man pratar om investeringar är två faktorer att ta hänsyn till avkastning och risk. En bra investering betyder ofta hög avkastning och låg risk, men då dessa två delar kan förstås som gradskalor – snarare än som definitiva kategorier – behöver man ofta förhålla sig mer flexibel till dem och ta ställning till vad man som investerare kan göra för att kunna maximera avkastningen och minimera risken.

För många traditionella investeringsalternativ befinner sig ofta avkastningen och risken i relation till varandra på något sätt, antingen genom att förutsätta varandra eller genom att påverka varandra på olika sätt. Det traditionella funktionssättet kan beskrivas ha fungerat genom att en hög avkastning också har förutsatt en hög risk – och vice versa.
Med peer to peer-lån gäller dock helt andra förutsättningar för detta avkastning-/risk-förhållande. Lendify beskriver sig själva ha en högre avkastning i förhållande till risken, jämfört med andra lågrisk placeringsalternativ såsom bankkonton och korta räntefonder.

Kan man köpa aktier i Lendify?

Nej, det går inte. Lendify är ett privatägt företag.

Peer to peer – Lendify 

Peer to peer, eller P2P som det förkortas, innebär en form av delningsekonomi, vilket är en modell som Lendify använder sig av. Istället för att ha en bank som mellanaktör kopplas personer här ihop med varandra direkt: en som vill låna och en som vill låna ut/investera. Att skippa mellanhänder såsom på Lendify blir ofta billigare och effektivare. Genom att processen är digitaliserad gör även detta så att det går snabbare, man slipper krångla med papper och fysiska möten och kan sköta allt direkt hemifrån.

Genom att använda sig av Lendify kan en låntagare ta ett lån direkt av en privatperson, som i sin tur investerar sina pengar i lån. Detta kan ses som ett alternativ till att investera i exempelvis sparkonton utan ränta eller i räntefonder.

Utöver detta är det inte jättemycket som skiljer att ta ett lån från Lendify från lån av en bank; kreditvärdigheten och betalningsförmågan kommer undersökas, Lendify kommer antingen avslå ansökan eller ge ett låneerbjudande, om ett avtal tecknas kommer det att signeras och därefter kommer pengarna att lånet att ut – och månatligen betalas tillbaka tills hela lånet och räntan är avbetald.

 

Stabilare portfölj

 Att investera i lån hos bland annat Lendify har flera positiva aspekter. Som tidigare nämnts är det alltid bra att sprida sina investeringar för att på så sätt minska riskerna. Genom att investera i lån kommer man också få regelbunden amortering samtidigt som man får ta del av räntan för lånet. Jämfört med lågriskaktier kan det sägas att avkastningen man får av att investera i lån generellt är högre. Det betyder inte att man enbart skulle behöva investera i lån, utan kan istället se det som en möjlighet att ha som en del i sin totala investeringsportfölj.

Låntagarna på Lendify

Snittlåntagarna hos Lendify är runt 41 år, har en genomsnittslig årsinkomst på 350 000 kronor, äger sitt boende i större omfattning och har som huvudsakligt lånesyfte att samla sina lån. När en person ansöker om att bli låntagare hos Lendify kommer en bedömning göras av hen. Bedömningen består bland annat i att kolla upp intäkter i förhållande till utgifter för såväl den ansökande som för hela hushållet.

Personer som har betalningsanmärkningar godkänns ej som låntagare. Detsamma gäller om någon riskfaktor upptäcks för en person, inte heller då kommer denne bli godkänd för att bli låntagare hos Lendify. Anledningen till detta är för att låntagarna ska ha goda förutsättningar för att kunna återbetala de lån de har tagit. Att samla sin lån till ett kan vara fördelaktigt för låntagaren, men förutsättningen för att detta ska vara av godo är alltid att det finns en förmåga hos personen att betala tillbaka lånen som har tagits. Detta är en säkerhet både för låntagaren, långivaren och för Lendify.

Andra saker som betraktas när en person ansöker om att bli låntagare är bland annat kontoutdrag, för att kolla om det finns några riskbeteenden hos personen – samt för att se så att uppgifterna personen har lämnat stämmer. Även skulder är en sak som kollas upp. Om skulderna är nya kan de i vissa fall inte ha rapporterats till UC, men kan då istället upptäckas genom att kolla personens kontoutdrag.

Hur många blir godkända låntagare på Lendify?

Totalt är det runt 10 procent av personerna som ansöker om att bli låntagare som blir godkända.

Som låntagare på Lendify har man alltid möjlighet att betala tillbaka lånet i förtid, och det sker alltid utan några extra avgifter. Räntan kommer gälla fram tills man har betalat tillbaka hela lånet. Lånet kan betalas tillbaka via autogiro, pappersfaktura eller elektronisk faktura och den första återbetalningen ska göras samma månad som lånet blivit beviljat. Betalningen ska alltid vara Lendify tillhanda senast den 27:e varje månad.

Hos Lendify är det möjligt att både ta privatlån och att samla dina lån. Det går att samla sina lån och krediter hos Lendify för upp till 500 000 kronor. Privatlån är lån man kan behöva göra när man ska göra större investeringar, såsom att köpa hus, båt eller genomföra renovationer eller liknande. Det kan också vara ett alternativ om man har flera smålån på olika ställen som man vill samla på samma ställe. Om en låntagare bedöms ha hög kreditvärdighet kan det innebära lägre ränta jämfört med den som gäller hos vissa andra aktörer. Räntan kan dock skilja sig åt från person till person, https://samuelssonsrapport.se/hopbaksla%cc%8an/baserat på bland annat hur kreditvärdigheten bedöms vara och vilken summa lånet är på.

Om man planerar att ta ett lån eller samla sina lån är det alltid rekommenderat att man kollar runt bland olika tjänster för att se vilka erbjudanden, villkor och räntor de har. Detta kan skilja sig åt enormt mellan olika aktörer och det är aldrig kul att behöva betala mer ränta än nödvändigt.

Att låna pengar hos Lendify

Det finns flera fördelar med att låna ut pengar hos Lendify. Bland annat att det är enkelt att göra sin ansökan och att man får svarsbesked snabbt. Efter att ansökan har blivit godkänd kan man också få pengarna utbetalda på en gång. Att ansöka om lån hos Lendify är inte bindande, utan om man blir godkänd som låntagare och har fått ett låneerbjudande är detta giltigt i 30 dagar. Det innebär att man kan fundera på erbjudandet i lugn och ro innan man fattar sitt beslut.

Skydd mot kreditförluster på Lendify

Lendify.se har en egen kreditförlustfond som i dagsläget uppgår till 0,1% av den totala utlåningen. Liksom vilken annan långivare så räknar företaget med en viss andel kreditförluster och sena betalningar. Kreditförlustfonden syftar till att täcka dessa.

Utöver kreditförlustfonden ser Lendify även till att enbart bevilja lån till kreditvärdiga personer. Ett mycket effektivt sätt att förebygga och förhindra kreditförluster på Lendify är att helt enkelt minska sannolikheten för att de överhuvudtaget kan inträffa. Historiskt sätt har kreditförluster för privatlån av slaget som Lendify erbjuder varit låga, baserat på nischbankers utsago. I samband med finanskrisen 2008 ökade dock kreditförlusterna från 1% till 2%. Därefter har de sjunkit, men samtidigt ökar kontinuerligt över tid.

Lendify andrahandsmarknad

Som du säkert redan räknat ut innebär den här investeringsformen att du låser ditt kapital under en begränsad tidsperiod, lånens löptid. Det finns dock en andrahandsmarknad som möjliggör handel av konton mellan kunder. Du kan alltså enkelt lägga ut din portfölj till försäljning på marknadsplatsen. Där kan man se en överblick av din portfölj av lån och även gå in i detalj och titta. Sedan sätter du ett pris. En rekommendation är att bygga sin egen portfölj från början, för att bli bekant med konceptet. Men när du blivit mer van att använda tjänsten så kan det vara en enklare väg att titta på befintliga portföljer.

lendify investera
Lendify investera

Detta innebär att det blir möjligt för dig att sälja din portfölj om du skulle vilja ta ut dina pengar innan lånets löptid har uppnåtts. På så sätt kan en annan person överta din portfölj och fortsätta med investeringen. Lendify tar inte ut några extra avgifter för detta, varken för köpare eller säljare.
Att sälja vidare sin portfölj på en andrahandsmarknad gör det möjligt för investerare att både kunna investera på kortare och längre sikt. Detta gäller naturligtvis även för låneinvesteringarna som görs från början, då vissa kan ha en löptid som enbart varar runt sex månader.
Fördelen med att kunna köpa och sälja befintliga konton på en andrahandsmarknad hos Lendify är att man har möjlighet att hitta konton som kan passa in i ens investeringsstrategi. Det kan till exempel handla om att man vill ha en viss löptid eller köpa ett konto för ett visst pris. Försäljningspriset sätts av säljaren, men utgår från det utestående kapitalet.

Lendify Reward

Utöver sina investerings- och låntagningstjänster har Lendify dessutom utformat ett unikt lojalitetsprogram för sina låntagare, kallat Lendify Reward. Detta syftar till att ge låntagarna bättre koll på sin ekonomi, vilket sker genom tillhandahållandet av en särskilt ekonomiskola som de kallar det. Utbildningen sker digitalt och finns tillgänglig på utbildningsplattformen Börshajen. Detta syftar till att ge personerna verktyg för att hantera sin ekonomi bättre och öka sina kunskaper kring hur privatekonomi fungerar. Förhoppningen är i sin tur att detta ska leda till lägre skuldsättning och högre kreditvärdighet – vilket så klart kommer gynna såväl Lendify som har dem som låntagare, men också för investerare som lånat ut sina pengar till dem!

Lendify’s mål

Lendify beskriver sitt mål med tjänsten att ”skapa bättre förutsättningar både för de som investerar sina pengar och söker avkastning och för de som lånar och vill ha bra villkor”. Genom sin verksamhet gör Lendify det möjligt att minska på antalet mellanhänder som finns och kan på så sätt tillhandahålla en plattform där lån kan genomföras på ett mer effektivt sätt.
Lendify grundades i mars 2014 och har sedan dess fortsatt att växa. Idag är de ett av bolagen som har kommit att bli betydelsefulla inom Fintech.

Öppna ett konto idag hos Lendify

Gå in på Lendify.se och öppna ett konto idag. Tjänsten är helt digitaliserad men Lendify har naturligtvis även en kundtjänst att ringa till. Men det är mycket enkelt att komma igång och på sajten får du också en bra presentation av tjänsten och skapar dig en bild av hur det fungerar innan du börjar investera.

Konkurrenter inom Peer-to-Peer lån – Investera med Lendify

Det finns fler så kallade P2P aktörer på marknaden idag som lånar ut pengar till privatpersoner.

Personligen så har jag förutom min algotrading och utlåning till Lendify även en del långtidsinvesteringar för att öka på min diversifiering ytterligare. Det kan vara alltifrån investmentbolagpreferensaktier, aktier till indexfonder.

 

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Hur man hanterar ekonomisk förlust

Hur man hanterar ekonomisk förlust

Vad menas med ränta på bankkonto? +25 Viktiga frågor om bankkonton

Vad menas med ränta på bankkonto? +25 Viktiga frågor om bankkonton