April 4

LIBOR, vad är det? – Hur fungerar det?

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Libor

London Interbank Offered Rate (LIBOR) är en referensränta där stora globala banker lånar till varandra på den internationella interbankmarknaden för kortfristiga lån. LIBOR, som står för London Interbank Offered Rate, fungerar som en globalt accepterad nyckelräntesränta som anger lånekostnader mellan banker. Kursen beräknas och publiceras varje dag av Intercontinental Exchange (ICE).
Fram till finanskrisen 2007-2008 användes LIBOR ofta som en approximation av den riskfria räntan, men har sedan dess ofta ersatts med OIS-räntan vid värdering av finansiella kontrakt.
Alla större finansiella centrum har en motsvarande räntesats; den ränta som gäller i Sverige är den så kallade STIBOR-räntan, och för euroområdet gäller EURIBOR-räntan.

Förstå LIBOR bättre

LIBOR är den genomsnittliga räntan som stora globala banker lånar av varandra. Det är baserat på fem valutor inklusive den amerikanska dollarn, euron, det brittiska pundet, den japanska yenen och den schweiziska francen och serverar sju olika löptider – över en natt nästa, en vecka och en, två, tre, sex, och 12 månader.
Kombinationen av fem valutor och sju löptider leder till totalt 35 olika LIBOR-kurser som beräknas och rapporteras varje arbetsdag. Den vanligaste noterade räntan är den tremånaders amerikanska dollarkursen, vanligtvis kallad den aktuella LIBOR-kursen.
Varje dag frågar ICE stora globala banker hur mycket de skulle ta ut andra banker för kortfristiga lån. Föreningen tar ut de högsta och lägsta siffrorna och beräknar sedan genomsnittet från de återstående siffrorna. Detta är känt som det trimmade genomsnittet. Den här kursen bokförs varje morgon som den dagliga kursen, så det är inte en statisk siffra. När räntorna för varje löptid och valuta har beräknats och slutförts tillkännages / publiceras de en gång om dagen cirka 11:55 i London-tid av IBA.
LIBOR är också basen för konsumentlån i länder runt om i världen, så det påverkar konsumenterna lika mycket som det gör finansinstitut. Räntesatserna på olika kreditprodukter som kreditkort, billån och justerbar räntelån varierar baserat på interbankräntan. Denna ränteförändring hjälper till att fastställa hur lätt det är att låna mellan banker och konsumenter.
Men det finns en nackdel med att använda LIBOR-räntan. Även om lägre lånekostnader kan vara attraktiva för konsumenterna påverkar det också avkastningen på vissa värdepapper. Vissa fonder kan vara kopplade till LIBOR, så deras avkastning kan sjunka när LIBOR fluktuerar.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket