September 23

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network förkortas även LN.
Lightning network är ett betalningsnätverk ovanpå Bitcoins blockkedja som avser att öka mängden transaktioner som är möjliga på Bitcoinnätverket.
Lightning network där betalningar skickas direkt mellan personer utan att varje enskild transaktion behöver spridas till varje nod i Bitcoinnätverket och sparas i blockkedjan.
Lightning network är tänkt att skapa ett extra lager som möjliggör att snabba och billiga transaktioner kan lägga sig ovanpå blockkedjan och därmed vara omedelbara.
Lösningen för ligtning network bygger på smarta kontrakt och kommer i slutändan innebära lägre transaktionskostnader.
Det kommer också finnas stöd för atomic swaps i lightning network.
Lightning network betyder direkt översatt på svenska lightningnärverket.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?