April 5

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network förkortas även LN.
Lightning network är ett betalningsnätverk ovanpå Bitcoins blockkedja som avser att öka mängden transaktioner som är möjliga på Bitcoinnätverket.
Lightning network där betalningar skickas direkt mellan personer utan att varje enskild transaktion behöver spridas till varje nod i Bitcoinnätverket och sparas i blockkedjan.
Lightning network är tänkt att skapa ett extra lager som möjliggör att snabba och billiga transaktioner kan lägga sig ovanpå blockkedjan och därmed vara omedelbara.
Lösningen för ligtning network bygger på smarta kontrakt och kommer i slutändan innebära lägre transaktionskostnader.
Det kommer också finnas stöd för atomic swaps i lightning network.
Lightning network betyder direkt översatt på svenska lightningnärverket.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser