Likviditetsrisk, vad är det? – Förklaring och definition

Likviditetsrisk är risken att man drabbas av en förlust på grund av att det inte finns tillräcklig likviditet på marknaden.

Risken för att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Finansieringsrisk, refinansieringsrisk och marknadslikviditetsrisk ingår i likviditetsrisk.

Så här skriver Finansinspektionen om likviditetsrisk.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.