Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Vad är en limitorder?

En limit är en instruktion om att handla så snart priset på en tillgång når en viss nivå som är gynnsammare än den aktuella nivån. Limitordernivån är det högsta pris du accepterar vid köp, eller det lägsta pris du accepterar vid försäljning

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter