Vad menas med lös egendom

Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Lös egendom

Lös egendom är all egendom som inte är fast egendom.  För att bestämma vad lös egendom är så utgår man alltså alltid från fast egendom. Fast egendom är jord och mark. Lös egendom är allt som inte är mark och jord.
Bostadsrätter räknas som detta också. Andra exempel är bilar, tavlor, musikinstrument, värdepapper och pengar.
Lös egendom betyder på engelska personal property.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter