April 4

Vad menas med lös egendom? – Förklaring och definition av lösa egendomar

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Lös egendom

Lös egendom är all egendom som inte är fast egendom.  För att bestämma vad lös egendom är så utgår man alltså alltid från fast egendom. Fast egendom är jord och mark. Lös egendom är allt som inte är mark och jord.
Bostadsrätter räknas som detta också. Andra exempel är bilar, tavlor, musikinstrument, värdepapper och pengar.
Lös egendom betyder på engelska personal property.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket