April 5

Vad menas med lös egendom? – Förklaring och definition av lösa egendomar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Lös egendom

Lös egendom är all egendom som inte är fast egendom.  För att bestämma vad lös egendom är så utgår man alltså alltid från fast egendom. Fast egendom är jord och mark. Lös egendom är allt som inte är mark och jord.
Bostadsrätter räknas som detta också. Andra exempel är bilar, tavlor, musikinstrument, värdepapper och pengar.
Lös egendom betyder på engelska personal property.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!