April 4

Vad betyder Marginalavkastning? – förklaring av marginalavkastningar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Marginalavkastning

Marginalavkastning är den ytterligare avkastning som en extra insatt resursenhet ger åt exempelvis ett företag.
Marginalavkastning är en nationalekonomisk term.
Avtagande marginalavkastning för kapital innebär att en ökning av mängden kapital (givet en konstant mängd arbetskraft) leder till mindre och mindre ökningar i produktion ju mer kapitalmängden ökar.
Avtagande marginalavkastning för arbetskraft innebär att en ökning av mängden arbetskraft, givet en konstant mängd kapital, leder till mindre och mindre ökningar i produktion ju mer mängden arbetskraft ökar.
Marginalavkastning betyder på engelska margin returns eller marginal rate of return.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!