November 6

Vad betyder Marginalavkastning? – förklaring av marginalavkastningar

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Marginalavkastning

Marginalavkastning är den ytterligare avkastning som en extra insatt resursenhet ger åt exempelvis ett företag.
Marginalavkastning är en nationalekonomisk term.
Avtagande marginalavkastning för kapital innebär att en ökning av mängden kapital (givet en konstant mängd arbetskraft) leder till mindre och mindre ökningar i produktion ju mer kapitalmängden ökar.
Avtagande marginalavkastning för arbetskraft innebär att en ökning av mängden arbetskraft, givet en konstant mängd kapital, leder till mindre och mindre ökningar i produktion ju mer mängden arbetskraft ökar.
Marginalavkastning betyder på engelska margin returns eller marginal rate of return.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)