July 6

Vad betyder Marginalavkastning? – förklaring av marginalavkastningar

Last Updated on 6 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Marginalavkastning

Marginalavkastning är den ytterligare avkastning som en extra insatt resursenhet ger åt exempelvis ett företag.
Marginalavkastning är en nationalekonomisk term.
Avtagande marginalavkastning för kapital innebär att en ökning av mängden kapital (givet en konstant mängd arbetskraft) leder till mindre och mindre ökningar i produktion ju mer kapitalmängden ökar.
Avtagande marginalavkastning för arbetskraft innebär att en ökning av mängden arbetskraft, givet en konstant mängd kapital, leder till mindre och mindre ökningar i produktion ju mer mängden arbetskraft ökar.
Marginalavkastning betyder på engelska margin returns eller marginal rate of return.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Nya händelser inom spelbranschen

Nya händelser inom spelbranschen