Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

McClellan Indikator

Tänkte det kunde vara kul att visa min modifierade McClellan indikator på OMX. Den är anpassad för svenska förhållanden och har lite andra parametrar än originalet.
För Er som inte vet vad McClellan är för indikator så finns en förklaring här.
Förr så var McClellan ett mycket bra verktyg för att tajma börsen och den ger fortfarande bra indikationer på börsens tillstånd. Jag använder idag McClellan men inte ensam utan alltid i kombination med någonting annat. Det är många faktorer som kan påverka börsen och jag vill ha ett bredare spektrum i min market timing. Men som alltid, det viktigaste är att ha en plan och följa den. Det är lätt att avsluta ett system man nu tradar för att man tror att man tror man kommit på ett ännu bättre och sedan ännu ett och ännu ett. Speciellt om man haft ett antal förlusttrades emot sig. Då är det lätt att börja misströsta och leta efter något annat.
Just nu är McClellan i ett ganska extremt översålt tillstånd. Kommer vi se rekyl uppåt i OMX-indexet? Dessutom ser vi en inte lika rolig divergens mellan McClellanindikatorn och indexet. Denna pekar tyvärr nedåt…

Följ Oss På Twitter