Att investera på börsen innebär inte bara att handla med stamaktier och fonder. Ibland väcks idén att handla andra tillgångar, och ibland är riskviljan högre. Mini futures är en börshandlad produkt som kan användas i dessa situationer. En börshandlad produkt, i detta fall en mini future är ett värdepapper som följer värdeutvecklingen hos en underliggande tillgång. Den inbyggda hävstången medför att mini futures anses vara mer riskfyllda investeringar än traditionella räntepapper och aktier.

Introduktion Till Mini Futures

En mini future är ett alternativt sätt att investera i börsnoterade produkter. Du kan handla valutor, råvaror, aktier och index. Valutan, råvaran eller indexet benämns som den underliggande tillgången. En mini future är listad och handlas över börsen precis som den underliggande produkten. Det är värdeutvecklingen på den underliggande produkten som styr prisändringarna för produkten av intresse.

Mini Futures I Spekulativt Syfte

Du som handlar på börsen deltar i en tävling. Flera individer applicerar en ”Buy and hold” strategi på sina investeringar i tron att börsen i slutändan alltid går upp. Tyvärr finns det ingen garanti för antagandet, även om historiska data styrker tesen.

Mini futures

Mini Futures kan användas för att spekulera

Det innebär att börsen är en plattform för spekulation där deltagarna tävlar i att förutse framtiden bättre än övriga investerare. Du kan handla med mini futures för att tjäna pengar på din tro om börsens framtida utveckling, särskilt på kort sikt. Därmed kan börshandlade produkter användas i spekulativt syfte.

Mini Futures Har En Inbyggd Hävstång

Den inbyggda hävstången i en mini future är ett redskap för att skynda på värdeutvecklingen i din depå. En hög hävstång medför att värdeförändringen blir kraftigare än vad fallet är vid lägre hävstänger. Ha i åtanke att den högre hävstången medför högre volatilitet. På börsen är volatilitet en indikator för risk. Således stiger risken i portföljen i takt med att hävstången ökar.

Ingen Urholkningseffekt

Du kan få en stora fördelar om du väljer inkludera en eller flera mini futures i din depå. Som nämnt ovan kan du få snabbare avkastning. Dessutom saknas urholkningseffekten som återfinns i andra liknande produkter, exempelvis certifikat. Detta innebär att värdeförändringen som följer från ränta-på-ränta effekten inte underminerar värdet på din investering. Avsaknaden av urholkningseffekten är ett av de främsta argumenten för att handla med mini-futures. Om du vill handla med hävstång över en längre tidshorisont lämpar de sig bättre än certifikat. Men vart rör sig börsen?

Lång Eller Kort?

Vill du spekulera i uppgång eller nedgång i den underliggande tillgången? Beroende på det väljer du att handla en lång alternativt kort produkt. Är din framtidssyn positiv ska du välja att gå lång mini future. Det innebär att din tillgång kommer att stiga i värde när den underliggande tillgångens värde stegrar. Har du istället en negativ känsla kring börsen lämpar sig en kort börshandlad produkt bättre.

Summering

Mini Futures är en börshandlad produkt som har en inbyggd hävstång. Värdeutvecklingen beror på den underliggande tillgången samt om det är en lång eller kort produkt. De främsta fördelarna du kan avnjuta med mini futures är potentiellt snabbare avkastning samt avsaknad av urholkningseffekten.

Leave a Reply