Misärindex

Last Updated on 24 November, 2021 by Linus

Ett svenskt Misär index

Jag följer sedan ett antal år tillbaka det amerikanska Miseryindex.
Jag tycker Misär index som det kallas på svenska ger ett hyfsat betyg på ett lands status och hur landet mår. Visst, den utelämnar en del viktig information och man skulle kunna bygga den långt mer komplex men styrkan i indexet är enkelheten. Den är extremt enkel att göra och följa och det kan i många fall vara en fördel. Man slipper felaktigheter i eventuell data och det är inte speciellt svårt att hitta källor för datan heller.
Jag publicerade detta inlägg med ett svenska misärindex redan 2011 och har inte uppdaterat det igen förrän nu.
Misärindexet är en indikator som skapades av nationalekonomen Arthur Okun och vars komponenter är arbetslöshet och inflation. Tanken är att indexet ska visa hur landets invånare mår ekonomiskt. Ju högre misär index är är desto sämre mår landet. Högt värde betyder att man har det svårt och ett lågt värde att man har det bra. Just nu ser det ut att ligga mitt i mellan vilket kanske kan stämma ganska bra.
Misärindex
Om du är sugen på att lära dig mer om misär index så kan du läsa mer nedan.

LÄR MER HÄR

The US Misery Index
Misery index (Wikipedia)
What is the Misery Index?

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter