April 4

3 misstag att undvika när du investerar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

3 misstag att undvika när du investerar

Investerare spenderar väldigt mycket tid med att läsa böcker, tidningar, bloggar och liknande för att lära sig alla de rätta stegen till att bli en bra investerare. Men mindre tid läggs på att lära sig vilka steg man inte ska ta. Dessa tre misstag är extremt vanliga och grundar sig i våra problematiska beteendemönster som är inlärda sedan länge. Vi går också igenom eventuella konsekvenser och hur du undviker dem.

Att försöka kontrollera saker som man inte kan kontrollera

Det är omöjligt att försöka förutse hur en mängd variabler påverkar den globala marknaden. Många vill gärna tro att de kan förutse framtiden eller till och med påverka den när det egentligen är slumpen som bestämmer.
Illusionen av att ha kontroll över marknaden kan leda till något som kallas ”overconfidence trading” vilket innebär att du handlar alldeles för mycket på grund av en övertro på dig själv.  Detta resulterar i nästan alla fall förlorade pengar.
Men vad kan vi faktiskt kontrollera som investerare? Detta kan du göra för att påverka din vinst:

Spara

Alla borde vid det här laget veta hur viktigt det är att spara pengar, även om det inte alltid är roligt. Men ju tidigare du börjar spara, desto bättre då ränta på ränta effekten har god tid på sig att bygga upp sig.

Investera

En självklar punkt, men ack så viktig. Den största faktorn för dina vinster handlar inte om vilka aktier du lägger dina pengar i, utan att du investerar över huvudtaget.

Fördela dina tillgångar

Hur du fördelar dina tillgångar är väldigt viktigt och hur du gör detta bäst beror på flera olika faktorer. Dina mål, vilken tidzon du bor i och hur mycket du vågar riskera är bara några exempel på dessa faktorer. Att ha en blandning av aktier, värdepapper och pengar ger allt som oftast det bästa resultatet.

Minimera kostnader

Allt du lägger på avgifter, provisioner och skatter är pengar som inte kommer tillbaka. Så tänk på hur du spenderar varje krona.

Undvik skatter

Du kan aldrig komma ifrån att betala skatt, men det finns val att göra för att betala mer eller mindre skatt.  Försök hitta mindre skatteffektiva tillgångar som slutna fonder i skatteuppskjutna konton, och investera i skatteffektiva fordon i beskattningsbara konton.

Aktualitetsbias

Aktualitetsbias beskriver vår tendens att döma något eller någon efter hur det ser ut i stunden. Eftersom aktierna bara har växt under det senaste årtiondet så kommer de säkerligen bara fortsätta växa… Eller?
Under björnmarknader kan aktualitetsbias leda till att investerare säljer allt i panik och sedan har svårt att ta sig in på marknaden igen när den har kommit tillbaka på banan igen.
Det första stegen till att kontrollera aktualitetsbiasen är att acceptera att den finns och lära sig om konceptet. Det gäller att inte luras allt för mycket när marknaden går upp och ner, det kommer den alltid att göra. Men långsiktigt sett så har marknaden växt i mer än ett århundrade, trots oräkneliga kriser.
Så för att undvika aktualitetsbiasen så kan det vara bra att periodiskt kolla på topparna och dalarna på marknaden under de senaste 100 åren för att påminnas om att varje nedgång är olik den andra, men att marknaderna fortfarande är drivna på samma grunder.

Att ge för mycket uppmärksamhet på fel saker

Det är väldigt vanligt att ge all sin uppmärksamhet på hur läget ser ut för stunden, när din största investering ligger i framtiden. Det är då väldigt vanligt att man förnekar sina förluster.
I ”Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle” så förklarade författarna att om du tänker för mycket på hur dina investeringar går under kort sikt så kan det påverka slutresultaten negativt då du ser de kortsiktiga förlusterna som större än de långsiktiga vinsterna.
För att bli av med detta beteende så måste du bry dig mindre om dina portfolier. Det är bättre att se över dina investeringar någon gång i kvartalet än varje dag. Genom att lyssna mindre på marknaden så blir du mindre lockad att minijustera din portfolio hela tiden. Detta kommer du tjäna på i framtiden.

Slutsats

Vi spenderar väldigt mycket tid på att försöka göra så bra val som möjligt med våra pengar. Ben anser att vi borde lägga minst lika mycket tid på att undvika dåliga val.
Ett första steg att ta för att bli en bättre investerare är att uppmärksamma sin fördomsfullhet, då de dyraste misstagen vi gör som investerare grundas i vårt psyke. Efter det gäller det att fokusera på de saker vi faktiskt kan kontrollera, se långsiktigt på våra investeringar och lyssna mindre på allt skvaller inom marknaden.
Detta kommer hjälpa dig att höja oddsen att möta dina mål!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Japanska Yen – information om valutan Yen

Japanska Yen – information om valutan Yen

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?