Monopol

Monopol är en marknadsform där en aktör har ful kontroll på en marknad och kan sätta priser utan att ta hänsyn till konkurrens.

Exempel på ett monopol är Sveriges försäljning av alkohol på systembolaget.

Motsatsen till monopol är polypol.

Man skiljer också på legala monopol såsom just systembolaget och naturliga monopol. Exempel på ett naturligt monopol är: fjärrvärmedistribution och distribution på elnätet. Sedan finns det också faktiska monopol där ett exempel på ett sådant är svenska hamnstuveriföretag.

På engelska säger man monopoly.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.