January 5

När startades Stockholmsbörsen och när handlades den första aktien i Sverige?

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Börshuset uppfördes i slutet av 1700-talet. Dock var det inte bara aktier man handlade med där, i själva verket var det det minsta som köptes och såldes. Den var heller inte öppen hela dagen, utan de som handlade gjorde detta under en timme dagligen då man samlades i byggnaden för att göra upp affärer med allt från försäkringar till spannmål. Man hade utsett särskilda mäklare som skötte köp och försäljning, så här ser vi föregångarna till vår tids aktiemäklare.

Stockholmsbörsen är en självklarhet för oss. Den har alltid funnits, och kommer alltid att finnas, ungefär lika pålitligt som marken under våra fötter och luften vi andas. Börssidorna i dagens tidning – och numera på nätet – ingår tillsammans med nyheterna och serierna längst bak. En morgontidning utan börssidorna skulle vara som en frukost utan kaffe, och det vet vi ju alla hur det är.

Men det som är en självklarhet för oss har inte inte alltid varit det. I själva verket är det bara under de senaste knappt 250 åren som det funnits någon börs. Närmare bestämt stod Börshuset i Stockholm klart först 1778. Visserligen hade det pågått handel redan ett hundratal år innan dess, då på Stortorget i Stockholm, och även om man ibland kan tycka 300 år känns evighetslångt, är det egentligen bara en kort tid under mänsklighetens historia som vi haft några regelrätta börshus och därmed också en strukturerad handel.

 

 

Vid mitten av 1800-talet hade man ännu väldigt få värdepapper, endast fyra obligationer och sex aktier. Ett minst sagt blygsamt antal mot de mängder vi är vana vid på vår moderna börs!

Stockholms Fondbörs

År 1863 är ett historiskt årtal. Det var nämligen då som Stockholms fondbörs rent officiellt öppnades. Närmare bestämt hölls den första fondbörsauktionen den 4 februari detta år. Dock fungerade det inte särskilt smidigt, då ”hela” börsen i stort sett hade tagits över av endast två mäklare. Detta höll på i hela fyrtio år, och först kring sekelskiftet 1900 införde man ett nytt system. Ändå gick det trögt, och inte förrän sju år senare tog handeln aningen mer fart. Då hade börsmedlemmarna ökat från 7 till hela 20 stycken.

Som vi ser pågick det hela i väldig blygsam skala. Trots allt kanske inte så konstigt med tanke på att inga av våra moderna uppfinningar fanns som underlättade handeln. Så när telefonin slog igenom blev det som man kan tänka sig större fart på handeln. Tack vare att man nu kunde kommunicera utan att själv behöva vara på plats i börshuset fick handeln ett rejält uppsving. Nu hade antalet handlade aktier stigit till 150 stycken, och därmed steg även de summor som spenderades på att köpa aktier. Nu kan vi se något som nästan liknar den handel vi har idag, om man bortser från sådant som kommunikationer, snabbhet och teknik.

Börskrasch och Kreugerkoncernens konkurs – det var omvälvande händelser som formade värdepappershandeln under 1900-talets första halva. Och till skillnad från nu malde saker trots allt långsammare, så det var först efter andra världskriget som det åter syntes en uppgång.

Den moderna börsen

Men vår moderna börs då? När föddes den?
Ja, egentligen var det inte förrän på 1980-talet som den tillkom. Detta efter ett antal olika omständigheter och affärer.
Vi har fortfarande kvar Stockholms Fondbörs, den som startade 1863. Den hade hittills varit så gott som ensam på marknaden och 1979 fick den till och med monopol på all börshandel i Sverige. Detta höll dock inte i sig särskilt länge, och när Stockholms Fondbörs 1985 fick en ny VD satte förändringarna igång på riktigt.

Det fanns dock något de inte hade monopol på, nämligen optioner. 1984 hade därför finansmannen Olof Stenhammar startat det han kallades Optionsmäklarna, OM, och nu tog det fart. Detta bolag var vad som revolutionerade hela börsen. OM kom att bli Sveriges första privatägda börsverksamhet. Med hjälp av elektronisk kommunikation kunde man utvidga gränserna och köpa upp börser utomlands, bland annat Helsingforsbörsen. Man lade även bud på Londonbörsen, men detta avslogs.

Stockholms Fondbörs blir Nasdaq Stockholm - frihamnen

Stockholms Fondbörs blir Nasdaq Stockholm

Det aktiemonopol som Stockholms Fondbörs hade haft upphörde 1992. Och nu skenade det på. Fyra år senare köper OM in sig med 20 procent på Stockholms Fondbörs, för att redan 1998 helt gå samman med den. Och där har vi den, vår moderna börs. OM Stockholmsbörsens hette den först. Men som vi alla vet heter den numera Nasdaq Stockholm, även om den i folkmun ofta kallas just Stockholmsbörsen.

Börsens äldsta aktie

Vilken var då börsens första aktie?
Vi vrider tillbaka klockan ett rejält antal varv och hamnar åter vid 1863. Året för Stockholms fondbörs födelse.
Som vi tidigare nämnt fanns det inte långt när så många aktier som vi är vana vid på dagens marknad. Handeln var blygsam och närmast harmonisk i jämförelse med nu. Inga hetsiga telefonsamtal, inga stressiga kurvor på blinkande dataskärmar, inga siffror som ändras snabbare än man hinner blinka.

Så vilken var den första aktie man handlade med?

Att på rak arm säga vad som kom först kan vara lite knepigt. Det fanns olika sorts värdepapper, och handeln var brokig.
Om vi tar oss ännu längre tillbaka hittar vi så kallade aktiebrev. 1728 utfärdades det första svenska aktiebrevet, då av Ahlingsåhs Manufactur Werk. Så om vi vill kan vi kalla detta den första svenska aktien.
För att ta ett steg närmare vad vi numera kalla aktiehandel kan vi dock hålla oss till år 1863. Vi ser då ett bolag som garanterat var med från starten, nämligen Skandia. Detta anrika försäkringsbolag, startat 1855, är ofta det man omnämner som just den första aktien på börsen. Bolaget finns fortfarande kvar, dock i förändrad form, och inte längre på börsen. 2006 avnoterades Skandia-aktien, och kunde då stoltsera med att vara den aktie som varit längst noterad av alla på Stockholmsbörsen.

Från 4 till drygt 300

Så nästa gång du sitter med morgonkaffet (såvida du inte tillhör de som klarar sig utan detta) och slår upp börssidorna eller tar en titt på datorn, kom ihåg att detta är ett, i alla fall relativt sett, nytt fenomen. Även de stora siffrorna är nya. Från 1863 års fyra bolag till dagens drygt 300 – det är väl onekligen det som kallas utveckling!
En bolag som dock säkert fanns där redan från starten, och som ofta omnämns som just den första aktien på börsen var Skandia.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)