Nettolön, vad är det? – definition och förklaring av nettolöner

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Nettolön

Nettolön är de pengar som du får ut i lön efter att alla skatter och avgifter är betalda.
Nettolönen påverkas bland annat av vilken kommun du bor i samt om du betalar kyrkoskatt eller inte.
Nettolön kan också ökas med bland annat traktamente eller andra förmåner.
Nettolön heter på engelska net pay.
Läs här om vad bruttolön betyder.
Ordet netto (i nettolön) kommer från latinets nitidus som betyder “glänsande”.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.