Nettolön, vad betyder det? – definition och förklaring

Nettolön är de pengar som du får ut efter att alla skatter och avgifter är betalda.

Nettlönen påverkas bland annat av vilken kommun du bor i samt om du betalar kyrkoskatt eller inte.

Nettolön kan också ökas med bland annat traktamente eller andra förmåner.

Nettolön heter på engelska net pay.

Läs här om vad bruttolön betyder.

Ordet netto (i nettolön) kommer från latinets nitidus som betyder ”glänsande”.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.