April 4

Nettolön, vad är det? – definition och förklaring av nettolöner

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Nettolön

Nettolön är de pengar som du får ut i lön efter att alla skatter och avgifter är betalda.
Nettolönen påverkas bland annat av vilken kommun du bor i samt om du betalar kyrkoskatt eller inte.
Nettolön kan också ökas med bland annat traktamente eller andra förmåner.
Nettolön heter på engelska net pay.
Läs här om vad bruttolön betyder.
Ordet netto (i nettolön) kommer från latinets nitidus som betyder “glänsande”.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan