Nominell ränta, vad är det? – Förklaring och definition

Nominell ränta är den grundläggande ränta du betalar när du tar ett lån.

Den nominella räntan är den avtalade och betalda räntan.

Den nominella räntan är den ränta som husägare betalar på sina lån

Nominella ränta kan också vara den avkastning sparare får på sina insättningar.

Nominella ränta beräknas normalt i procent av det nominella beloppet.

Nominell ränta heter på engelska nominal interest rate.

Här kan du läsa om effektiv ränta.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.