September 23

Nordens 10 största städer | Vilken stad är störst i Norden?

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Nordens största städer. Att Stockholm är Sveriges största stad känner nog de flesta till, åtminstone om man frågar svenskarna. Men det gäller även människor som bor i övriga Norden och Europa.
Dock skulle Stockholm hamna långt ner på en listan över Europas största städer, där Stockholm inte ens kvalar in bland topp tio trots sina drygt 1 miljon invånare. Det gör inte heller Danmarks, Norges eller Finlands huvudstäder även om de av många definieras som  stora städer.

Nordens 10 största städer – listan

I listan nedan presenteras Nordens 10 största länder sett till invånarantal, med Bergen på plats nummer tio och Stockholm på plats nummer ett. Förutom invånarantal redovisas även respektive lands landyta.

10. Bergen, Norge

Invånarantal: 257 087
Yta: 87,34 km²

Artiklar också på Samuelssons Rapport.
Missa inte artiklar vi gjort om:
utdelningsaktier
bra fonder
bra aktier
indexfonder
Aktier

9. Åbo, Finland

 

Invånarantal: 272 230
Yta: 280,82 km²

8. Århus, Danmark

 

Invånarantal: 277 086

Yta: 98,10 km²

7. Malmö, Sverige

 

Invånarantal: 317 245

Yta: 77,05 km²

6. Tammerfors, Finland

Invånarantal: 334 112
Yta: 276,23 km²

 

Relaterade Inlägg på Samuelssons Rapport.
Läs gärna också våra inlägg om:
aktieportföljer
preferensaktier
swingtrading
daytrading
Fonder

5. Göteborg, Sverige

Invånarantal: 592 042
Yta: 233,86 km²

4. Oslo, Norge

 

Invånarantal: 1 019 513
Yta: 270,68 km²

3. Helsingfors, Finland

 

Invånarantal: 1 268 296

Yta: 680,12 km²

2. Köpenhamn, Danmark

 

Invånarantal: 1 320 629

Yta: 292,50 km²

1. Stockholm, Sverige

 

Invånarantal: 1 584 196

Yta: 416,213 km²

Sveriges största städer

När det gäller Sveriges största städer, eller tätorter, i Sverige vet de allra flesta att Göteborg och Malmö kommer som god tvåa respektive trea i storleksordningen efter huvudstaden. Men hur är det med plats fyra till tio – är det lika allmänt känt vilka städer som placerar sig på dessa platser?
I skrivande stund är det Uppsala som innehar plats nummer 4, Västerås plats nummer 5, Örebro plats nummer 6 och Linköping plats nummer 7. Vidare i listan finner vi Helsingborg på plats nummer 8, Jönköping på plats nummer 9 och, slutligen, Norrköping på plats nummer 10.

Europas 3 största städer

I Europa är det Moskva som är överlägset störst, sett både till yta och invånarantal. Drygt 12 miljoner människor bor Rysslands största stad Moskva. På andra plats kommer London med sina drygt 8 miljoner invånare. I London ligger dessutom världens näst största flygplats: London-Heathrow Airport. På en hedrande tredje plats ligger Rysslands näst största stad, Sankt Petersburg, som har omkring 5, 5 miljoner invånare.

Stad eller tätort?

Är det någon skillnad mellan en stad och en tätort och när ska man använda respektive begrepp? Enkelt förklarat kan man säga att en stad ofta är en större, och på många sätt betydande, tätort. En storstad är inte sällan centralort i en region, som fungerar i förhållande till omvärlden bestående av förorter, landsbygd, glesbygd och så vidare. En stad administreras generellt sett mer eller mindre självständigt, och oftast finns det någon form av stadskärna med ett samlat centrum.
Även om en stad administreras självständigt finns det en beroendeställning mellan storstad, landsbygd och förort eftersom de har svårt att fungera och existera utan varandra. Men trots att de är beroende av varandra, i synnerhet sett ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv, framställs ofta storstaden som oberoende av den omkringliggande landsbygden och förorten. Inte lika ofta beskrivs fenomenet ur ett omvänt perspektiv, vilket av anses anmärkningsvärt av många, inte minst politiker.

Den officiella definitionen av en tätort

När man i generella ordalag talar eller skriver om en stad eller flera städer, talar man egentligen om en eller flera tätorter.
Den officiella dfinitionen av en tätort är ”ett sammanhängande och tätbebyggt område med minst 200 invånare”. Det är en definition som gäller i hela Norden, det vill säga i såväl Sverige, Norge, Danmark, Finland som Island. I Sverige ska dessutom andelen fritidsfastigheter understiga 50% av bebyggelsen för att ett område (en stad) ska klassificeras som en tätort fullt ut. En definition som dock inte är nödvändig i de övriga Nordiska länderna.
Med detta i åtanke borde listan nedan kanske ha rubriken “Nordens 10 största tätorter”, men vi väljer att kalla dem städer.

Nordens 10 Högsta Byggnader – Högst byggnad i Norden

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Proff.se – Varning? Här är min ärliga åsikt om detta företag – (Omdömen, bluff?)

Proff.se – Varning? Här är min ärliga åsikt om detta företag – (Omdömen, bluff?)

Sveriges 25 landskap – Landskapen i Sverige i storleksordning | Lista & Stor Karta

Sveriges 25 landskap – Landskapen i Sverige i storleksordning | Lista & Stor Karta