April 4

Hur många kunder har Nordnet? Användar- & tillväxtstatistik 202

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Nyfiken på hur det går för en av Sveriges största mäklare för handel med aktier och fonder på nätet? Nedan hittar du samlad statistik om Nordnets tillväxt fån den senaste månadsstatistiken för – såväl den finansiella som för antalet användare. 

Samuelssons Rapport har tidigare presenterat en hel hög med intressant statistik för globala jättebolag som Tesla, Spotify och Twitter. Nu har turen kommit till svenska onlinemäklaren Nordnet – den näst mest populära plattformen bland svenska investerare efter främsta konkurrenten Avanza.

I artikeln nedan kan du förkovra dig i information om:

 • Nordnet bolagsfakta
 • Övergripande statistik för Nordnet – intressanta nyckeltal
 • Så många kunder har Nordnet
 • Användartillväxt i procent
 • Procentuell fördelning av användare per land i Norden
 • Intäkter – resultat och finansiell tillväxt
 • Stor ökning för trading
 • Antal instrument tillgängliga på plattformen
 • Nordnet som organisation – antal anställda i företaget
 • Sammanfattning

Nordnet bolagsfakta

Nordnet AB, vilka är bolaget bakom plattformen Nordnet, är en nordisk nätmäklare och bank för handel med olika typer av finansiella instrument – framförallt aktier och fonder. Företaget grundades i Sverige redan 1996, och har sedan starten varit en pionjär inom digitala lösningar för säker, flexibel och kvalitativ aktie- och fondhandel på nätet.  Bland annat var man först i Sverige med att introducera realtidskurser på aktier, fondhandel utan handelsavgifter, handel med amerikanska aktier samt realtidshandel med mini futures och optioner.

Sajten riktar sig till kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland, men har ett internationellt fokus vad gäller utbud av marknader och instrument. Här finns tusentals utländska aktier och fonder att handla på såväl de nordiska marknaderna, som från USA, Kanada och Tyskland.

År 2000 noterades Nordnet AB på Stockholmsbörsen och bolaget gick därmed från att vara ett privat aktiebolag till ett publikt. Två år senare erhöll företaget banklicens, vilket precis som börsnoteringen blev en viktigt milstolpe i företagets historia. I samma veva fusionerades man också med nordiska konkurrenten Teletrade, varpå lansering av Nordnet Norge samt Nordnet Danmark följde.

Idag är Nordnet en av de största aktörerna inom sin bransch på såväl den svenska marknaden, som i de övriga nordiska länderna (undantaget Island). Investeringsplattformen finns tillgänglig såväl på webben som i Nordnets mobilapp.

Övergripande statistik för Nordnet – intressanta nyckeltal

 • I februari 2022 hade Nordnet 1 617 200 kunder i Norden
 • Kundtillväxten mellan 2020 och 2021 uppgick till 38%
 • I februari 2022 genomfördes drygt 5 300 000 trades/transaktioner på Nordnets plattform – inkluderat både Sverige, Norge, Danmark och Finland
 • Användarnas totala sparkapital uppgick enligt senaste månadsstatistiken (för februari 2022) till 751 miljarder SEK
 • 25% av alla transaktioner i februari månad var så kallade cross border trades
 • Rörelseesultatet för Q4 2021 var 578 miljoner kronor – det näst högsta tremånadersresultatet någonsin för Nordnet
 • Kundtillväxten för 2021 landade sammantaget på 31% från 1 januari till 31 december
 • 2021 års slutliga resultat var Nordnets bästa någonsin och hela 56% högre än det för 2020

Informationen ovan är, liksom övrig statisk i artikeln, hämtad från senaste månadsstatistiken för februari 2022 samt från Nordnets delårsrapport för Q1-Q2 2021 samt

Så många kunder har Nordnet

Nordnet har haft en stadig användartillväxt för varje år sedan plattformen som vi känner den idag först introducerades år 2004 och statistik började föras. Särskilt stor tillströmning av nya kunder kan i bolagets egna rapporter till investerare ses under 2020 och 2021. Detta stämmer väl överens med det faktum att pandemins effekter på ekonomin – såväl den globala som svenska samhällets och den privata – har fått fler att se om sin ekonomi och intressera sig mer för kapitalplacering.

Senaste statistiken för Nordnets kundbas är från månadsstatistiken för februari 2022, då antal registrerade användare låg på 1 617 200 kunder. Siffran inkluderar kunder på såväl den svenska marknaden, som den norska, finska och danska.

Från 2005 och framåt har Nordnets användartillväxt sett ut enligt följande:

År Antal kunder
2005 103 000
2006 128 000
2007 157 000
2008 193 000
2009 224 000
2010 314 000
2011 344 000
2012 367 000
2013 395 000
2014 433 000
2015 490 000
2016 567 000
2017 669 000
2018 765 000
2019 914 000
2020 1 221 000
2021 1 601 000
2022 (februari) 1 617 200

Användartillväxt i procent

Mellan 2004 och 2017 låg den genomsnittliga åriga användartillväxten på 17%. Från 2018 har den siffran stigit med nästan 50% – mellan 2018 och 2021 har antalet registrerade kunder ökat med i snitt 30% per år. Särskilt stort har tillskottet av nya användare varit mellan 2019 och 2020, samt mellan 2020 och 2021.

Procentuell fördelning av användare per land i Norden

Nordnet är i grunden ett svenskt bolag – grundat av bland andra finansmannen Tom Dinkelspiel – varför den svenska marknaden också är den på vilken företaget är störst. Såväl antal användare som intäkter ökar emellertid även på de övriga nordiska marknaderna där plattformen finns tillgänglig (Norge, Danmark och Finland).

Följande visar hur mycket av Nordnets totala intäkter för första halvåret av 2021 som kom från respektive nordisk marknad:

 • Sverige: 37%
 • Danmark: 23%
 • Norge: 20%
 • Finland: 19%

Nordnet presenterar också statistik som visar att den svenska marknaden fortfarande må vara störst, men att den främsta tillväxten faktiskt hittas på övriga tre.

Mellan juni 2020 och juni 2021 såg kundtillväxten i Sverige, Norge, Danmark och Finland ut så här:

 • Sverige: +13% – från 381 200 till 430 800
 • Norge: +60% – från 194 900 till 311 000
 • Danmark: +84% – från 158 600 till 291 900
 • Finland: +32% – från 334 500 till 441 600

Allra bäst går det som synes i Danmark, där antalet användare ökade med hela 84% mellan juni 2020 och juni 2021. Även Norge är en het marknad för Nordnet med en användartillväxt på 60% på ett år.

Intäkter – resultat och finansiell tillväxt

Liksom antal registrerade användare har tagit ett rejält kliv uppåt under 2021, har så även Nordnets intäkter. Under de första sex månaderna av 2021 var de sammanlagda intäkterna – såväl transaktionsrelaterade som icke transaktionsrelaterade och från räntor – högre än för hela 2020. Allra mest kapital kommer in från avgifter kopplade till köp- och säljtransaktioner – det vill säga courtage för aktier samt provision vid fondköp. Därefter kommer räntor som den mest intäktsbringande kategorin, följt av kostnader som inte är relaterade till avgifter samt övriga intäkter.

I tabellen nedan kan du se de totala intäkterna för de senaste fyra åren (för 2021 visas Q1 och Q2) samt hur mycket respektive kategori inbringat.

Typ av intäkt 2018 2019 2020 2021 
Transaktionsrelaterat (courtage etc) 617 miljoner kr 661 miljoner kr 1673 miljoner kr 3476 miljoner kr
Räntor 378 miljoner kr 498 miljoner kr 604 miljoner kr 945 miljoner kr
Övriga intäkter 254 miljoner kr 279 miljoner kr 348 miljoner kr 164 miljoner kr
Totalt (efter avdragna kostnader) 1 310 MKR 1 508 MKR 2 679 MKR 3 628 MKR

Stor ökning för trading

Nordnet har sett en signifikant ökning av intresset för kortsiktig handel så som swingtrading och daytrading under de senaste två åren – troligen med anledning av den volatilitet som funnits på börsen under pandemin. Mycket rörelse upp och ned skapar möjligheter att tjäna pengar även i instabila tider.

Mellan 2017 och fram till hösten 2019 låg andelen kunder hos Nordnet som ägnade sig åt trading relativt stadigt på omkring 30%. I samband med att pandemin slog till steg denna siffra både snabbt och mycket under första och andra kvartalet 2020. Därefter följde en marginell nedgång under sommaren 2020, innan det hela tog fart igen under återstoden av året samt in på 2021. Under 2021 utgjorde andelen kunder hos Nordnet som sysslade med trading närmare 45% av samtliga registrerade kunder.

Enligt senaste statistiken för såväl helår 2021 som första månaderna av 2022 shar också intresset stigit rejält för så kallad cross border-trading – alltså trading med utländska instrument. Från att före 2020 endast ha utgjort knappt 20% av samtliga trades på plattformen, var drygt 35% av alla trades cross border när siffran var som högst under första kvartalet 2021. iIfebruari 2022 var omkring 25% av alla transaktioner cross border trades.

Antal instrument tillgängliga på plattformen

Nordnets plattform lämpar sig väl för såväl långsiktiga investeringar som mer kortsiktig handel – det vill säga trading. På plattformen finns tiotusentals olika instrument att välja bland, vilka inkluderar både aktier, fonder, optioner och mini-futures.

Nordnets utbud i korta drag:

 • Drygt 14 400 aktier finns att välja bland – av vilka 1098 är svenska, 8043 är amerikanska, 3346 är från Kanada och 1227 är tyska. Ett hundratal danska, norska och finska aktier finns också i utbudet.
 • Sju olika geografiska aktiemarknader finns tillgängliga –  Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Kanada och USA.
 • Fondutbudet består för närvarande av 1659 fonder från olika delar av världen. Här finns såväl globalfonder som regionsfonder, landsfonder och branschfonder samt aktiefonder, räntefonder och blandfonder.
 • Mini-futures och optioner finns bland instrumentutbudet, likväl som ETF:er (börshandlade fonder) samt warranter och certifikat på kryptovalutor (Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana och Polkadot).

Nordnet organisation – så många jobbar på företaget

Nordnet har genom åren vuxit såväl organiskt som genom förvärv. Enligt den senaste statistiken finns i dagsläget strax över 600 anställda inom organisationen, av vilka majoriteten arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Nordnet AB har också filialer i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Kontor har också funnits i Tyskland och Luxemburg, men dessa avyttrades under 2010-talet.

Sammanfattning

Ovan statistik är tänkt att ge en samlad bild av Nordnet som bolag och dess resa från startup i slutet av 90-talet, fram till en av Sveriges största nätmäklare drygt 20 år senare. Företaget har gjort en imponerande resa och har för det också belönats med ett flertal åtråvärda branschpriser – däribland för årets bank, årets börsmäklare och årets karriärföretag.

Av siffrorna för 2021 att döma ser Nordnet ut att gå en ljus framtid till mötes även framgent. Förutsättningarna finns åtminstone där. Liksom med övriga bolag vi analyserat och presenterat statistik för, ser vi med spänning fram emot att följa Nordnets fortsatta utveckling under 2022.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK