September 23

Notering, vad är det? – Förklaring och definition av noteringar

Last Updated on 22 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Notering, vad är det? – Förklaring och definition

Notering är detsamma som en börslistning.
Notering kallas också för “IPO” (Inital Public Offering).
En notering innebär att aktierna i ett aktiebolag blir tillgängliga för handel på en marknadsplats där aktierna noteras. En sådan marknadsplats kan vara exv. Stockholmsbörsen.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare